+

Ελβετικά καντόνια > Καντόνι της Βέρνης (1798 - 1850)

Ποικιλία
6
Έτος1Rp2Rp2½Rp½B5Rp4Kr1B2½B5B1Fr2Fr4Fr1Dp4DΈτος
1Rp -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1836
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 2Fr4Fr -  - 1835
1Rp -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1Dp - 1829
 -  -  -  - 5Rp/o
5Rp/w
 - 1B2½B5B -  -  -  -  - 1826
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 4D1825
 -  -  - ½B - 4Kr -  -  -  -  -  -  -  - 1824
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 4Fr -  - 1823
1Rp -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1Dp - 1819
1Rp -  - ½B - 4Kr -  - 5B -  -  -  -  - 1818
1Rp - 2½Rp -  -  -  -  - 5B1Fr -  -  -  - 1811
 -  -  -  -  -  -  -  - 5B -  -  -  -  - 1810
 - 2Rp -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1809
 -  -  -  -  -  -  -  - 5B -  -  -  -  - 1808
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1Dp - 1797
Νομισματικό Σύστημα: 1 Φράνκο = 10 Μπάτζεν = 40 Κρέουζερ = 100 Ράπεν
1Rp - 1 Ράππεν
2Rp - 2 Ράππεν
2½Rp - 2½ Ράππεν
5Rp - 5 Ράππεν
4Kr - 4 Κρέουζερ
½B - ½ Μπάτζεν
1B - 1 Μπάτζεν
2½B - 2½ Μπάτζεν
5B - 5 Μπάτζεν
1Fr - 1 Φράγκο
2Fr - 2 Φράγκα
4Fr - 4 Φράνκα
4D - 4 Δουκάτα
1Dp - 1 Ντουπλόνε
uCoin