+

Ελβετικά καντόνια > Καντόνι της Λουκέρνης (1798 - 1850)

Έτος1a1Rp½B1B2½B5B10B4Fr40B10FrΈτος
 - 1Rp -  -  -  -  -  -  -  - 1846
 - 1Rp -  -  -  -  -  -  -  - 1845
 - 1Rp -  -  -  -  -  -  -  - 1844
1a1Rp -  -  -  -  -  -  -  - 1843
1a1Rp/l
1Rp/s
 -  -  -  -  -  -  -  - 1839
1a -  -  -  -  -  -  -  -  - 1834
1a -  -  -  -  -  -  -  -  - 1832
 - 1Rp -  -  -  -  -  -  -  - 1831
1a -  -  -  -  -  -  -  -  - 1823
 -  -  -  -  -  -  -  - 40B - 1817
 -  -  -  -  - 5B -  - 40B - 1816
 -  -  -  - 2½B5B -  -  -  - 1815
 -  -  -  -  - 5B - 4Fr -  - 1814
 -  - ½B1B - 5B - 4Fr -  - 1813
 -  -  -  -  -  - 10B -  -  - 1812
1a -  - 1B -  - 10B -  -  - 1811
 -  -  - 1B - 5B -  -  -  - 1810
 -  -  - 1B -  -  -  -  -  - 1809
 -  -  - 1B -  -  -  -  -  - 1808
 -  -  - 1B -  -  -  -  -  - 1807
 -  -  - 1B - 5B -  -  -  - 1806
 -  -  - 1B -  -  -  -  -  - 1805
1a1Rp/C
1Rp/W
 - 1B -  -  -  -  - 10Fr1804
 -  -  - 1B -  -  -  -  -  - 1803
Νομισματικό Σύστημα: 1 Φράνκο = 10 Μπάτζεν = 40 Κρέουζερ = 100 Ράπεν
1a - 1 ангстер
1Rp - 1 Ράππεν
½B - ½ Μπάτζεν
1B - 1 Μπάτζεν
2½B - 2½ Μπάτζεν
5B - 5 Μπάτζεν
10B - 10 Μπάτζεν
40B - 40 Μπάτζεν
4Fr - 4 Φράνκα
10Fr - 10 Φράγκα
uCoin