+

Ελβετικά καντόνια > Καντόνι του Σόλοτουρν (1804 - 1850)

Έτος1Rp1Kr5Rp1B2½B5B1FrΈτος
 - 1Kr -  -  -  -  - 1830
 -  - 5Rp1B/l
1B/s
2½B5B/l
5B/s
 - 1826
1Rp1Kr -  -  -  -  - 1813
 -  -  -  -  -  - 1Fr1812
 -  -  - 1B - 5B - 1811
 -  -  - 1B -  -  - 1810
 -  -  - 1B - 5B - 1809
 -  -  - 1B -  -  - 1808
 -  -  - 1B -  -  - 1807
 -  -  - 1B -  -  - 1805
Νομισματικό Σύστημα: 1 Φράνκο = 10 Μπάτζεν = 40 Κρέουζερ = 100 Ράπεν
1Rp - 1 Ράππεν
5Rp - 5 Ράππεν
1Kr - 1 Κρέουζερ
1B - 1 Μπάτζεν
2½B - 2½ Μπάτζεν
5B - 5 Μπάτζεν
1Fr - 1 Φράγκο
uCoin