+

Ελβετικά καντόνια > Καντόνι του Βω (1804 - 1850)

Ποικιλία
2
Έτος1Rp2½Rp½B1B5B10B20B40BΈτος
 -  -  - 1B -  -  -  - 1834
 -  -  - 1B -  -  -  - 1832
 -  -  - 1B5B -  -  - 1831
 -  -  - 1B5B -  -  - 1830
 -  -  - 1B5B -  -  - 1829
 -  -  - 1B5B -  -  - 1828
 -  -  - 1B5B -  -  - 1827
 -  -  - 1B5B -  -  - 1826
 -  -  -  -  - 10B -  - 1823
 -  -  - 1B -  -  -  - 1820
 -  - ½B1B -  -  -  - 1819
 -  - ½B1B -  -  -  - 1818
 -  - ½B1B -  -  -  - 1817
 - 2½Rp½B1B -  -  -  - 1816
 -  -  - 1B -  -  -  - 1815
 -  - ½B1B5B -  -  - 1814
 -  - ½B1B5B -  -  - 1813
 -  -  - 1B5B -  - 40B1812
 -  - ½B1B5B10B20B - 1811
 -  - ½B1B5B10B20B - 1810
 - 2½Rp½B1B -  -  -  - 1809
 -  - ½B1B -  -  -  - 1808
1Rp - ½B1B5B -  -  - 1807
 -  - ½B1B5B -  -  - 1806
 -  - ½B1B5B -  -  - 1805
1Rp - ½B1B
1B/w
5B10B -  - 1804
Νομισματικό Σύστημα: 1 Φράνκο = 10 Μπάτζεν = 40 Κρέουζερ = 100 Ράπεν
1Rp - 1 Ράππεν
2½Rp - 2½ Ράππεν
½B - ½ Μπάτζεν
1B - 1 Μπάτζεν
5B - 5 Μπάτζεν
10B - 10 Μπάτζεν
20B - 20 Μπάτζεν
40B - 40 Μπάτζεν
uCoin