+

Ελβετικά καντόνια > Καντόνι του Σανκτ Γκάλεν (1804 - 1850)

Έτος1p2p½Kr¼B1Kr½B1B6Kr½Fr5BΈτος
 -  - ½Kr -  - ½B1B -  - 5B/o
5B/r
1817
 -  - ½Kr - 1Kr½B1B -  -  - 1816
 -  - ½Kr - 1Kr½B1B -  -  - 1815
 -  - ½Kr -  - ½B1B -  - 5B1814
 -  - ½Kr - 1Kr½B1B -  - 5B
5B/L
1813
 -  - ½Kr - 1Kr½B1B -  - 5B1812
 -  - ½Kr - 1Kr½B1B -  - 5B1811
 -  - ½Kr - 1Kr½B/B
½B/SB
1B - ½Fr5B1810
 -  - ½Kr - 1Kr½B1B -  -  - 1809
1p2p½Kr¼B - ½B1B -  -  - 1808
 -  -  - ¼B1Kr½B/B
½B/SB
1B/B
1B/SB
6Kr -  - 1807
Νομισματικό Σύστημα: 1 Φράνκο = 10 Μπάτζεν = 40 Κρέουζερ = 100 Ράπεν
1p - 1 Πφένινγκ
2p - 2 Πφένινγκ
½Kr - ½ Κρόιτσερ
1Kr - 1 Κρέουζερ
6Kr - 6 Κρέουζερ
¼B - ¼ Μπάτζεν
½B - ½ Μπάτζεν
1B - 1 Μπάτζεν
5B - 5 Μπάτζεν
½Fr - ½ Φράγκο
uCoin