+

Ελβετικά καντόνια > Καντόνι του Σβιτς (1804 - 1850)

Ποικιλία
2
Έτος1a1Rp2Rp⅔B2B4BΈτος
1a1Rp/p
1Rp/pp
2Rp -  -  - 1846
1a1Rp/p
1Rp/pp
2Rp -  -  - 1845
 - 1Rp2Rp -  -  - 1844
1a1Rp2Rp -  -  - 1843
 -  - 2Rp -  -  - 1842
1a -  -  -  -  - 1838
1a -  -  -  -  - 1821
1a1Rp -  -  -  - 1816
1a1Rp/p
1Rp/pp
2Rp -  -  - 1815
1a - 2Rp -  -  - 1814
1a - 2Rp/c
2Rp/o
 -  -  - 1813
1a1Rp/p
1Rp/pp
2Rp/c
2Rp/o
⅔B/l
⅔B/s
 -  - 1812
1a1Rp/p
1Rp/pp
2Rp/c
2Rp/o
⅔B - 4B1811
1a -  - ⅔B/l
⅔B/s
2B4B1810
Νομισματικό Σύστημα: 1 Φράνκο = 10 Μπάτζεν = 40 Κρέουζερ = 100 Ράπεν
1a - 1 ангстер
1Rp - 1 Ράππεν
2Rp - 2 Ράππεν
⅔B - ⅔ Μπάτζεν
2B - 2 Μπάτζεν
4B - 4 Μπάτζεν
uCoin