+

Ελβετικά καντόνια > Καντόνι της Ζυρίχης (1804 - 1850)

Έτος3h1Rp2Rp10S8B10B20B40B1DΈτος
 - 1Rp -  -  -  -  -  -  - 1848
 - 1Rp -  -  -  -  -  -  - 1846
 - 1Rp -  -  -  -  -  -  - 1845
 - 1Rp -  -  -  -  -  -  - 1844
 - 1Rp2Rp -  -  -  -  -  - 1842
3h -  -  -  -  -  -  -  - 1827
 -  -  -  -  -  - 20B -  - 1826
 -  -  -  - 8B -  -  -  - 1814
 -  -  -  -  -  - 20B
20B/o
20B/r
40B
40B/or
40B/r
 - 1813
 -  -  -  -  - 10B -  -  - 1812
 -  -  - 10S -  -  -  -  - 1811
 -  -  - 10S8B -  -  - 1D1810
 -  -  - 10S -  -  -  -  - 1809
 -  -  - 10S -  -  -  -  - 1808
 -  -  - 10S -  -  -  -  - 1807
 -  -  - 10S -  -  -  -  - 1806
Νομισματικό Σύστημα: 1 Φράνκο = 10 Μπάτζεν = 40 Κρέουζερ = 100 Ράπεν
3h - 3 Χάλλερ
1Rp - 1 Ράππεν
2Rp - 2 Ράππεν
10S - 10 Σελίνια
8B - 8 Μπάτζεν
10B - 10 Μπάτζεν
20B - 20 Μπάτζεν
40B - 40 Μπάτζεν
1D - 1 Δουκάτο
uCoin