+

Ελβετικά καντόνια > Καντόνι του Γκριζόν (1804 - 1850)

Έτος⅙B½B1B5B10BΈτος
⅙B½B1B -  - 1842
 - ½B1B/b
1B/u
 -  - 1836
 -  - 1B5B - 1826
 -  -  -  - 10B1825
⅙B½B1B5B - 1820
 - ½B -  -  - 1812
⅙B½B1B5B - 1807
Νομισματικό Σύστημα: 1 Φράνκο = 10 Μπάτζεν = 40 Κρέουζερ = 100 Ράπεν
⅙B - ⅙ Μπάτζεν
½B - ½ Μπάτζεν
1B - 1 Μπάτζεν
5B - 5 Μπάτζεν
10B - 10 Μπάτζεν
uCoin