+

Ελβετικά καντόνια > Καντόνι του Άπενζελ (1806 - 1816)

Έτος1p1Kr½B1B½Fr2Fr4FrΈτος
1p - ½B1B - 2Fr4Fr1816
 - 1Kr -  -  -  -  - 1813
 -  -  -  -  -  - 4Fr1812
 -  - ½B - ½Fr -  - 1809
 -  - ½B1B -  -  - 1808
Νομισματικό Σύστημα: 1 Φράνκο = 10 Μπάτζεν = 40 Κρέουζερ = 100 Ράπεν
1p - 1 Πφένινγκ
1Kr - 1 Κρέουζερ
½B - ½ Μπάτζεν
1B - 1 Μπάτζεν
½Fr - ½ Φράγκο
2Fr - 2 Φράγκα
4Fr - 4 Φράνκα
uCoin