+

Ελβετικά καντόνια > Καντόνι του Θουργκάου (1808 - 1809)

Έτος
Έτος½Kr1Kr½B1B5BΈτος
 -  -  - 1B - 1809
½Kr1Kr½B1B5B1808
Νομισματικό Σύστημα: 1 Φράνκο = 10 Μπάτζεν = 40 Κρέουζερ = 100 Ράπεν
½Kr - ½ Κρόιτσερ
1Kr - 1 Κρέουζερ
½B - ½ Μπάτζεν
1B - 1 Μπάτζεν
5B - 5 Μπάτζεν
uCoin