+

Ελβετικά καντόνια > Καντόνι του Νεσατέλ (1788 - 1818)

Ποικιλία
2
Έτος½Kr1Kr½B4Kr1B28Kr10½B56Kr21BΈτος
 - 1Kr -  -  -  -  -  -  - 1818
 - 1Kr -  -  -  -  -  -  - 1817
 -  -  -  - 1B -  -  -  - 1810
 -  - ½B - 1B -  -  -  - 1809
 - 1Kr½B - 1B/UN
1B/I
 -  -  -  - 1808
 - 1Kr½B/1/2
½B/DEMI
 - 1B/UN
1B/I
 -  -  -  - 1807
 -  -  -  - 1B -  -  -  - 1806
½Kr1Kr½B/F·G
½B/F·W·III
 -  -  -  -  -  - 1803
½Kr1Kr -  -  -  -  -  -  - 1802
 - 1Kr½B/F:W:III
½B/F·W·III
4Kr -  -  -  -  - 1800
 -  - ½B/F·G
½B/F:W:III
½B/F·W·III
4Kr -  -  -  - 21B1799
 -  - ½B4Kr -  -  -  -  - 1798
½Kr -  -  -  - 28Kr10½B - 21B1796
½Kr -  -  -  -  -  - 56Kr - 1795
½Kr1Kr½B -  -  -  -  -  - 1794
½Kr - ½B4Kr - 28Kr -  -  - 1793
½Kr1Kr½B4Kr -  -  -  -  - 1792
½Kr1Kr½B4Kr -  -  -  -  - 1791
½Kr1Kr½B4Kr -  -  -  -  - 1790
½Kr1Kr½B -  -  -  -  -  - 1789
 -  - ½B -  -  -  -  -  - 1788
Νομισματικό Σύστημα: 1 Φράνκο = 10 Μπάτζεν = 40 Κρέουζερ = 100 Ράπεν
½Kr - ½ Κρόιτσερ
1Kr - 1 Κρέουζερ
4Kr - 4 Κρέουζερ
28Kr - 28 Κρόιτσερ
56Kr - 56 Κρόιτσερ
½B - ½ Μπάτζεν
1B - 1 Μπάτζεν
10½B - 10½ Μπάτζεν
21B - 21 Μπάτζεν
uCoin