+

Ελβετία > Συνομοσπονδία της Ελβετίας (1917 - 1967)

Ποικιλία
2
Έκδοση Νομισματοκοπείου
×
Έτος1Rp2Rp5Rp10Rp20Rp½Fr1Fr2Fr5Fr10Fr20FrΈτος
1Rp2Rp5Rp10Rp20Rp½Fr1Fr2Fr5Fr -  - 1967
1Rp2Rp5Rp10Rp20Rp½Fr1Fr - 5Fr -  - 1966
 -  - 5Rp10Rp20Rp½Fr1Fr2Fr5Fr -  - 1965
 -  - 5Rp10Rp20Rp½Fr1Fr2Fr -  -  - 1964
1Rp2Rp5Rp - 20Rp½Fr1Fr2Fr -  -  - 1963
1Rp - 5Rp10Rp20Rp½Fr1Fr -  -  -  - 1962
 -  -  - 10Rp20Rp½Fr1Fr2Fr -  -  - 1961
 -  -  - 10Rp20Rp½Fr1Fr2Fr -  -  - 1960
1Rp - 5Rp10Rp20Rp½Fr1Fr2Fr -  -  - 1959
1Rp2Rp5Rp10Rp20Rp½Fr1Fr2Fr -  -  - 1958
1Rp2Rp5Rp10Rp20Rp½Fr1Fr2Fr -  -  - 1957
1Rp -  -  - 20Rp½Fr1Fr -  -  -  - 1956
1Rp2Rp5Rp10Rp20Rp½Fr1Fr2Fr -  -  - 1955
1Rp2Rp5Rp10Rp20Rp -  -  - 5Fr -  - 1954
1Rp2Rp5Rp10Rp20Rp½Fr1Fr2Fr5Fr -  - 1953
1Rp2Rp5Rp10Rp20Rp½Fr1Fr - 5Fr -  - 1952
1Rp2Rp5Rp10Rp20Rp½Fr -  - 5Fr -  - 1951
1Rp - 5Rp10Rp20Rp½Fr -  - 5Fr -  - 1950
1Rp - 5Rp10Rp -  -  -  - 5Fr - 20Fr1949
1Rp2Rp5Rp10Rp - ½Fr - 2Fr5Fr -  - 1948
 -  - 5Rp10Rp20Rp - 1Fr2Fr -  - 20Fr1947
1Rp2Rp5Rp10Rp - ½Fr1Fr2Fr -  -  - 1946
1Rp2Rp5Rp10Rp20Rp½Fr1Fr2Fr -  -  - 1945
1Rp2Rp5Rp10Rp20Rp½Fr1Fr2Fr -  -  - 1944
1Rp2Rp5Rp10Rp20Rp½Fr1Fr2Fr -  -  - 1943
1Rp2Rp5Rp10Rp - ½Fr -  -  -  -  - 1942
1Rp2Rp5Rp -  - ½Fr - 2Fr -  -  - 1941
1Rp - 5Rp10Rp - ½Fr1Fr2Fr5Fr -  - 1940
1Rp - 5Rp10Rp20Rp½Fr1Fr2Fr5Fr -  - 1939
1Rp2Rp5Rp10Rp20Rp -  -  -  -  -  - 1938
1Rp2Rp5Rp10Rp - ½Fr1Fr2Fr5Fr -  - 1937
1Rp2Rp5Rp10Rp20Rp½Fr1Fr2Fr -  -  - 1936
 -  -  -  -  -  -  -  - 5Fr - 20Fr1935
1Rp2Rp5Rp10Rp20Rp½Fr1Fr -  -  -  - 1934
1Rp2Rp5Rp10Rp20Rp -  -  - 5Fr -  - 1933
1Rp2Rp5Rp10Rp20Rp½Fr1Fr2Fr5Fr -  - 1932
1Rp2Rp5Rp10Rp20Rp½Fr1Fr2Fr5Fr -  - 1931
1Rp2Rp5Rp10Rp20Rp -  -  -  -  - 20Fr1930
1Rp2Rp5Rp10Rp20Rp½Fr -  -  -  -  - 1929
1Rp2Rp5Rp10Rp - ½Fr1Fr2Fr5Fr -  - 1928
1Rp2Rp5Rp10Rp20Rp -  -  -  -  - 20Fr1927
1Rp2Rp5Rp10Rp20Rp -  -  - 5Fr - 20Fr1926
1Rp2Rp5Rp10Rp20Rp -  -  - 5Fr - 20Fr1925
1Rp -  - 10Rp20Rp -  -  - 5Fr -  - 1924
 -  -  -  -  -  -  -  - 5Fr -  - 1923
 -  - 5Rp10Rp -  -  - 2Fr5Fr10Fr20Fr1922
1Rp - 5Rp10Rp20Rp½Fr1Fr2Fr -  -  - 1921
1Rp2Rp5Rp10Rp20Rp½Fr1Fr2Fr -  -  - 1920
1Rp2Rp5Rp10Rp/new
10Rp/old
20Rp -  -  -  -  -  - 1919
1Rp2Rp5Rp10Rp -  -  -  -  -  -  - 1918
1Rp - 5Rp -  -  -  -  -  -  -  - 1917
Νομισματικό Σύστημα: 1 φράγκο = 100 ράπεν
1Rp - 1 Ράππεν
2Rp - 2 Ράππεν
5Rp - 5 Ράππεν
10Rp - 10 Ράππεν
20Rp - 20 Ράππεν
½Fr - ½ Φράγκο
1Fr - 1 Φράγκο
2Fr - 2 Φράγκα
5Fr - 5 Φράγκα
10Fr - 10 Φράγκα
20Fr - 20 Φράγκα
uCoin