+

Ελβετία > Συνομοσπονδία της Ελβετίας (1968 - 2018)

Ποικιλία
8
Έκδοση Νομισματοκοπείου
×
Έτος1Rp2Rp5Rp10Rp20Rp½Fr1Fr2Fr5FrΈτος
 -  - 5Rp10Rp20Rp½Fr1Fr2Fr5Fr2017
 -  - 5Rp10Rp20Rp½Fr1Fr2Fr5Fr2016
 -  - 5Rp10Rp20Rp½Fr1Fr2Fr5Fr2015
 -  - 5Rp10Rp20Rp½Fr1Fr2Fr5Fr2014
 -  - 5Rp10Rp20Rp½Fr1Fr2Fr5Fr2013
 -  - 5Rp10Rp20Rp½Fr1Fr2Fr5Fr2012
 -  - 5Rp10Rp20Rp½Fr1Fr2Fr5Fr2011
 -  - 5Rp10Rp20Rp½Fr1Fr2Fr5Fr2010
 -  - 5Rp10Rp20Rp½Fr1Fr2Fr5Fr2009
 -  - 5Rp10Rp20Rp½Fr1Fr2Fr5Fr2008
 -  - 5Rp10Rp20Rp½Fr1Fr2Fr5Fr2007
1Rp - 5Rp10Rp20Rp½Fr1Fr2Fr5Fr2006
1Rp - 5Rp10Rp20Rp½Fr1Fr2Fr5Fr2005
1Rp - 5Rp10Rp20Rp½Fr1Fr2Fr5Fr2004
1Rp - 5Rp10Rp20Rp½Fr1Fr2Fr5Fr2003
1Rp - 5Rp10Rp20Rp½Fr1Fr2Fr5Fr2002
1Rp - 5Rp10Rp20Rp½Fr1Fr2Fr5Fr2001
1Rp - 5Rp10Rp20Rp½Fr1Fr2Fr5Fr2000
1Rp - 5Rp10Rp20Rp½Fr1Fr2Fr5Fr1999
1Rp - 5Rp10Rp20Rp½Fr1Fr2Fr5Fr1998
1Rp - 5Rp10Rp20Rp½Fr1Fr2Fr5Fr1997
1Rp - 5Rp10Rp20Rp½Fr1Fr2Fr5Fr1996
1Rp - 5Rp10Rp20Rp½Fr1Fr2Fr5Fr1995
1Rp - 5Rp10Rp20Rp½Fr1Fr2Fr5Fr1994
1Rp - 5Rp10Rp20Rp½Fr1Fr2Fr5Fr1993
1Rp - 5Rp10Rp20Rp½Fr1Fr2Fr5Fr1992
1Rp - 5Rp10Rp20Rp½Fr1Fr2Fr5Fr1991
1Rp - 5Rp10Rp20Rp½Fr1Fr2Fr5Fr1990
1Rp - 5Rp10Rp20Rp½Fr1Fr2Fr5Fr1989
1Rp - 5Rp10Rp20Rp½Fr1Fr2Fr5Fr1988
1Rp - 5Rp10Rp20Rp½Fr1Fr2Fr5Fr1987
1Rp - 5Rp10Rp20Rp½Fr1Fr2Fr5Fr1986
1Rp - 5Rp10Rp20Rp½Fr1Fr2Fr5Fr1985
1Rp - 5Rp10Rp20Rp½Fr1Fr2Fr5Fr1984
1Rp - 5Rp10Rp20Rp½Fr1Fr2Fr5Fr1983
1Rp - 5Rp10Rp20Rp½Fr1Fr2Fr5Fr1982
1Rp - 5Rp10Rp20Rp½Fr1Fr2Fr5Fr1981
1Rp - 5Rp10Rp20Rp½Fr1Fr2Fr5Fr1980
1Rp - 5Rp10Rp20Rp½Fr1Fr2Fr5Fr1979
1Rp - 5Rp10Rp20Rp½Fr1Fr2Fr5Fr1978
1Rp - 5Rp10Rp20Rp½Fr1Fr2Fr5Fr1977
1Rp - 5Rp10Rp20Rp½Fr1Fr2Fr5Fr1976
1Rp - 5Rp10Rp20Rp½Fr1Fr2Fr5Fr1975
1Rp2Rp5Rp10Rp20Rp½Fr1Fr2Fr5Fr1974
1Rp -  - 10Rp - ½Fr1Fr2Fr5Fr1973
 -  -  - 10Rp - ½Fr - 2Fr - 1972
1Rp - 5Rp - 20Rp½Fr1Fr -  - 1971
1Rp2Rp5Rp10Rp20Rp½Fr1Fr2Fr5Fr1970
1Rp2Rp5Rp10Rp20Rp½Fr1Fr2Fr5Fr1969
1Rp2Rp5Rp10Rp20Rp½Fr1Fr2Fr5Fr1968
Νομισματικό Σύστημα: 1 φράγκο = 100 ράπεν
1Rp - 1 Ράππεν
2Rp - 2 Ράππεν
5Rp - 5 Ράππεν
10Rp - 10 Ράππεν
20Rp - 20 Ράππεν
½Fr - ½ Φράγκο
1Fr - 1 Φράγκο
2Fr - 2 Φράγκα
5Fr - 5 Φράγκα
uCoin