+

Ελβετία > Ελβετική Δημοκρατία (1798 - 1803)

Ποικιλία
15
Έτος1Rp½B1B5B10B20B4Fr40B16Fr32FrΈτος
 - ½B1B -  -  -  -  -  -  - 1803
1Rp½B1B5B -  -  -  -  -  - 1802
1Rp - 1B - 10B - 4Fr -  -  - 1801
1Rp½B1B5B -  -  -  - 16Fr32Fr1800
 - ½B/HL
½B/N
1B/HL
1B/N
5B10B20B4Fr -  -  - 1799
 -  -  -  - 10B20B - 40B -  - 1798
Νομισματικό Σύστημα: 1 Φράνκο = 10 Μπάτζεν = 40 Κρέουζερ = 100 Ράπεν
1Rp - 1 Ράππεν
½B - ½ Μπάτζεν
1B - 1 Μπάτζεν
5B - 5 Μπάτζεν
10B - 10 Μπάτζεν
20B - 20 Μπάτζεν
40B - 40 Μπάτζεν
4Fr - 4 Φράνκα
16Fr - 16 Φράγκα
32Fr - 32 Φράνκα
uCoin