+

Συρία > Αραβική Δημοκρατία της Συρίας (1961 - 2018)

Έτος2½Pt5Pt10Pt25Pt50Pt1S£2S£5S£10S£25S£50S£Έτος
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 50S£٢٠١٨٢٠١٨
 -  -  -  -  -  -  - 5S£10S£25S£ - ٢٠٠٣٢٠٠٣
 -  -  -  -  - 1S£2S£5S£10S£25S£ - ١٩٩٦١٩٩٦
 -  -  -  -  - 1S£ -  -  -  -  - ١٩٩٤١٩٩٤
 -  -  -  -  - 1S£ -  -  -  -  - ١٩٩١١٩٩١
 - 5Pt10Pt25Pt50Pt1S£ -  -  -  -  - ١٩٧٩١٩٧٩
 - 5Pt10Pt25Pt50Pt1S£ -  -  -  -  - ١٩٧٤١٩٧٤
2½Pt -  -  -  -  -  -  -  -  -  - ١٩٧٣١٩٧٣
 -  -  -  -  - 1S£ -  -  -  -  - ١٩٧١١٩٧١
 -  -  - 25Pt50Pt1S£ -  -  -  -  - ١٩٦٨١٩٦٨
2½Pt5Pt10Pt -  -  -  -  -  -  -  - ١٩٦٥١٩٦٥
2½Pt5Pt10Pt -  -  -  -  -  -  -  - ١٩٦٢١٩٦٢
Νομισματικό Σύστημα: 1 Λίρα = 100 Πιάστρες
2½Pt - 2,5 Πιάστρες
5Pt - 5 Πιάστρες
10Pt - 10 Πιάστρες
25Pt - 25 Πιάστρες
50Pt - 50 Πιάστρες
1S£ - 1 Λίρα
2S£ - 2 Λίρες
5S£ - 5 Λίρες
10S£ - 10 Λίρες
25S£ - 25 Λίρες (Πάουντς)
50S£ - 50 Λίρες (Πάουντς)
uCoin