+

Συρία > Γαλλικό Προτεκτοράτο (1921 - 1945)

Ποικιλία
2
Έτος½Pt1Pt2Pt2½Pt5Pt10Pt25Pt50PtΈτος
 - 1Pt - 2½Pt -  -  -  - ١٩٤١١٩٤١
 - 1Pt - 2½Pt5Pt -  -  - ١٩٤٠١٩٤٠
 -  -  -  -  -  - 25Pt50Pt١٩٣٧١٩٣٧
½Pt1Pt -  - 5Pt - 25Pt50Pt١٩٣٦١٩٣٦
½Pt1Pt -  - 5Pt -  -  - ١٩٣٥١٩٣٥
 - 1Pt -  - 5Pt - 25Pt50Pt١٩٣٣١٩٣٣
 - 1Pt -  -  - 10Pt25Pt50Pt١٩٢٩١٩٢٩
 -  - 2Pt - 5Pt -  -  - ١٩٢٦١٩٢٦
½Pt -  -  -  -  -  -  - ١٩٢١١٩٢١
Νομισματικό Σύστημα: 1 Λίρα = 100 Πιάστρες
½Pt - 1/2 Πιάστρα
1Pt - 1 Πιάστρα
2Pt - 2 Πιάστρες
2½Pt - 2,5 Πιάστρες
5Pt - 5 Πιάστρες
10Pt - 10 Πιάστρες
25Pt - 25 Πιάστρες
50Pt - 50 Πιάστρες
uCoin