+

Συρία > Δημοκρατία της Συρίας (1946 - 1957)

Έτος2½Pt5Pt10Pt25Pt50Pt½S£1S£Έτος
2½Pt5Pt10Pt -  -  -  - ١٩٥٦١٩٥٦
 -  -  -  -  - ½S£1S£/Ag
1S£/Au
١٩٥٠١٩٥٠
2½Pt5Pt10Pt -  -  -  - ١٩٤٨١٩٤٨
 -  -  - 25Pt50Pt -  - ١٩٤٧١٩٤٧
Νομισματικό Σύστημα: 1 Λίρα = 100 Πιάστρες
2½Pt - 2,5 Πιάστρες
5Pt - 5 Πιάστρες
10Pt - 10 Πιάστρες
25Pt - 25 Πιάστρες
50Pt - 50 Πιάστρες
½S£ - ½ Λίρες
1S£ - 1 Λίρα
uCoin