+

Ταιβάν > Δημοκρατία της Κίνας (1949 - 2019)

Έκδοση Νομισματοκοπείου
×
Έτος1J2J5J$1$5$10$20$50Έτος
 -  -  -  - $1$5$10$20$50年八〇一年八〇一
 -  -  -  - $1$5$10$20$50年七〇一年七〇一
 -  -  -  - $1$5$10$20$50年六〇一年六〇一
 -  -  -  - $1$5$10$20$50年五〇一年五〇一
 -  -  -  - $1$5$10$20$50年四〇一年四〇一
 -  -  -  - $1$5$10$20$50年三〇一年三〇一
 -  -  -  - $1$5$10$20$50年二〇一年二〇一
 -  -  -  - $1$5$10$20$50年一〇一年一〇一
 -  -  -  - $1$5$10 -  - 年〇〇一年〇〇一
 -  -  -  - $1$5$10 - $50年九十九年九十九
 -  -  -  - $1 - $10 - $50年八十九年八十九
 -  -  -  - $1$5$10 - $50年七十九年七十九
 -  -  -  - $1 - $10 - $50年六十九年六十九
 -  -  -  - $1 - $10 - $50年五十九年五十九
 -  -  -  - $1 - $10 - $50年四十九年四十九
 -  -  -  -  - $10 - $50年三十九年三十九
 -  -  - $1$5$10$20$50年二十九年二十九
 -  -  -  -  -  -  - $50年一十九年一十九
 -  -  - $1$5$10$20$50年十九年十九
 -  -  - $1$5$10 - $50年九十八年九十八
 -  -  - $1$5$10 - $50年八十八年八十八
 -  -  - $1$5$10 - $50年七十八年七十八
 -  -  - $1$5$10 - $50年六十八年六十八
 -  -  - $1$5$10 - $50年五十八年五十八
 -  -  - $1$5$10 - $50年四十八年四十八
 -  -  - $1$5$10 -  - 年三十八年三十八
 -  -  - $1$5$10 - $50年二十八年二十八
 -  -  -  - $1 - $10 - $50年一十八年一十八
 -  -  -  -  -  - $10 -  - 年十八年十八
 -  -  -  -  - $5$10 -  - 年九十七年九十七
 -  -  -  -  - $5$10 -  - 年八十七年八十七
 -  -  - $1$5$10 -  - 年七十七年七十七
 -  -  -  - $1 - $10 -  - 年六十七年六十七
 -  -  - $1 - $10 -  - 年五十七年五十七
 -  -  -  - $1 - $10 -  - 年四十七年四十七
 -  -  -  - $1$5$10 -  - 年三十七年三十七
 -  -  -  - $1$5$10 -  - 年二十七年二十七
 -  -  -  - $1$5$10 -  - 年一十七年一十七
 -  -  - $1$5$10 -  - 年十七年十七
 -  -  -  - $1 -  -  -  - 年九十六年九十六
 -  -  -  - $1$5 -  -  - 年八十六年八十六
 -  -  -  - $1$5 -  -  - 年七十六年七十六
 -  -  -  - $1$5 -  -  - 年六十六年六十六
 -  -  -  - $1$5 -  -  - 年五十六年五十六
 -  -  -  - $1$5 -  -  - 年四十六年四十六
1J -  -  - $1$5 -  -  - 年三十六年三十六
1J - 5J - $1$5 -  -  - 年二十六年二十六
1J - 5J - $1$5 -  -  - 年一十六年一十六
1J - 5J - $1$5 -  -  - 年十六年十六
1J - 5J - $1$5 -  -  - 年九十五年九十五
1J - 5J -  -  -  -  -  - 年六十五年六十五
 -  -  -  - $1 -  -  -  - 年九十四年九十四
1J -  -  -  -  -  -  -  - 年四十四年四十四
 -  - 5J -  -  -  -  -  - 年三十四年三十四
 - 2J -  -  -  -  -  -  - 年九十三年九十三
1J - 5J -  -  -  -  -  - 年八十三年八十三
Νομισματικό Σύστημα: 1 Δολάριο = 10 Τζιάο = 100 Φέν
1J - 1 Τζιάο
2J - 2 Τζιάο
5J - 5 Τζιάο
 - ½ Δολάριο
$1 - 1 Δολάριο
$5 - 5 Δολάρια
$10 - 10 Δολάρια
$20 - 20 Δολάρια
$50 - 50 Δολάρια
uCoin