+

Ταιλάνδη > Βασιλιάς Ράμα Θ' (1947 - 1986)

Ποικιλία
11
Έτος5s10s25s50s1B5BΈτος
 -  -  -  - 1B5B๒๕๒๕๒๕๒๕
 -  -  - 50s -  - ๒๕๒๓๒๕๒๓
 -  -  -  -  - 5B๒๕๒๒๒๕๒๒
 -  - 25s - 1B5B๒๕๒๐๒๕๒๐
 -  -  -  - 1B - ๒๕๑๗๒๕๑๗
 -  -  -  -  - 5B๒๕๑๕๒๕๑๕
 -  -  -  - 1B - ๒๕๐๕๒๕๐๕
 - 10s -  -  -  - ๒๕๐๑๒๕๐๑
5s/AlBr
5s/Br
5s/Tin
10s/AlBr
10s/Br
10s/Tin
25s50s1B/1
1B/3
 - ๒๕๐๐๒๕๐๐
5s/AlBr
5s/Tin
10s/AlBr
10s/Tin
25s50s -  - ๒๔๙๓๒๔๙๓
Νομισματικό Σύστημα: 1 Μπάχτ = 100 Σατάνγκ
5s - 5 Σατανγκ
10s - 10 Σατανγκ
25s - 25 Σατανγκ
50s - 50 Σατανγκ
1B - 1 Μπάχτ
5B - 5 Μπάχτ
uCoin