+

Ταιλάνδη > Βασιλιάς Ράμα Η' (1937 - 1946)

Έτος½s1s5s10s20s25s50sΈτος
 -  - 5s/new
5s/old
10s/new
10s/old
 - 25s/new
25s/old
50s/new
50s/old
๒๔๘๙๒๔๘๙
 -  - 5s10s20s -  - ๒๔๘๘๒๔๘๘
 - 1s5s10s -  -  - ๒๔๘๗๒๔๘๗
 - 1s5s10s20s -  - ๒๔๘๕๒๔๘๕
 - 1s5s10s -  -  - ๒๔๘๔๒๔๘๔
 - 1s -  -  -  -  - ๒๔๘๒๒๔๘๒
½s -  -  -  -  -  - ๒๔๘๐๒๔๘๐
Νομισματικό Σύστημα: 1 Μπάχτ = 100 Σατάνγκ
½s - 1/2 Σατάνγκ
1s - 1 Σατανγκ
5s - 5 Σατανγκ
10s - 10 Σατανγκ
20s - 20 Σατάνγκ
25s - 25 Σατανγκ
50s - 50 Σατανγκ
uCoin