+

Ταιλάνδη > Βασιλεύς Ράμα ΣΤ' (1908 - 1937)

Έτος1s1S5s2S10s25s50s1BΈτος
1s - 5s - 10s -  -  - ๒๔๘๐๒๔๘๐
1s - 5s - 10s -  -  - ๒๔๗๘๒๔๗๘
1s -  -  -  - 25s50s - ๒๔๗๒๒๔๗๒
1s -  -  -  -  -  -  - ๒๔๗๐๒๔๗๐
1s - 5s -  -  -  -  - ๒๔๖๙๒๔๖๙
 - 1S -  -  -  -  -  - ๒๔๖๘๒๔๖๘
1s1S -  -  -  -  -  - ๒๔๖๗๒๔๖๗
1s -  -  -  -  -  -  - ๒๔๖๖๒๔๖๖
1s - 5s2S10s -  -  - ๒๔๖๔๒๔๖๔
1s - 5s2S10s -  -  - ๒๔๖๓๒๔๖๓
1s1S5s2S10s -  -  - ๒๔๖๒๒๔๖๒
1s1S5s - 10s -  - 1B๒๔๖๑๒๔๖๑
 - 1S -  -  -  -  - 1B๒๔๖๐๒๔๖๐
 -  -  -  -  -  -  - 1B๒๔๕๙๒๔๕๙
1s1S - 2S -  -  - 1B๒๔๕๘๒๔๕๘
1s - 5s - 10s -  - 1B๒๔๕๗๒๔๕๗
1s - 5s - 10s -  - 1B๒๔๕๖๒๔๕๖
 -  - 5s - 10s -  -  - ๑๓๑๑๓๑
1s -  -  - 10s -  -  - ๑๓๐๑๓๐
1s - 5s - 10s -  -  - ๑๒๙๑๒๙
1s - 5s -  -  -  -  - ๑๒๘๑๒๘
1s - 5s - 10s -  - 1B๑๒๗๑๒๗
Νομισματικό Σύστημα: 1 Μπάχτ = 100 Σατάνγκ
1s - 1 Σατανγκ
5s - 5 Σατανγκ
10s - 10 Σατανγκ
25s - 25 Σατανγκ
50s - 50 Σατανγκ
1S - 1 Σαλουνγκ
2S - 2 Σαλουνγκ
1B - 1 Μπάχτ
uCoin