+

Τόγκο > Φράγκο Αφρικανικής Οικονομικής Κοινότητας (1944 - 1958)

Αναγραφόμενη Αξία
Έτος
Έτος1F2F5FΈτος
 -  - 5F1956
1F2F - 1948
Νομισματικό Σύστημα: 1 Φράγκο = 100 Σεντιμς
1F - 1 Φράγκο
2F - 2 Φράγκα
5F - 5 Φράγκα
uCoin