+

Τόγκο > Συνασπισμός της Κοινωνίας των Εθνών (1924 - 1926)

Αναγραφόμενη Αξία
Έτος
Έτος50c1F2FΈτος
50c -  - 1926
50c1F2F1925
50c1F2F1924
Νομισματικό Σύστημα: 1 Φράγκο = 100 Σεντιμς
50c - 50 Σεντίμς
1F - 1 Φράγκο
2F - 2 Φράγκα
uCoin