+

Τοκελάου > Βασίλισσα Ελισάβετ Β' (1978 - 2018)

Έκδοση Νομισματοκοπείου
×
Έτος1c2c5c10c20c50c$1$2Έτος
1c2c5c10c20c50c$1$22017
1c2c5c10c20c -  -  - 2012
 -  -  -  -  -  - $1 - 1982
 -  -  -  -  -  - $1 - 1981
 -  -  -  -  -  - $1 - 1980
 -  -  -  -  -  - $1 - 1979
 -  -  -  -  -  - $1 - 1978
Νομισματικό Σύστημα: 1 Δολάριο = 100 Σέντ
1c - 1 Σέντ
2c - 2 Σέντς
5c - 5 Σέντς
10c - 10 Σέντς
20c - 20 Σέντς
50c - 50 Σέντς
$1 - 1 Δολάριο
$2 - 2 Δολάρια
uCoin