+

Τόνγκα > Βασίλειο των Τόνγκα (1967 - 2016)

Έτος1c2c5c10c20c50c$1$2Έτος
 -  - 5c10c20c50c$1 - 2015
 -  -  -  - 20c50c -  - 2011
1c -  -  -  -  -  -  - 2006
1c - 5c/CuNi
5c/St
10c -  -  -  - 2005
1c2c5c10c20c50c -  - 2004
1c2c5c10c20c50c -  - 2003
1c2c5c10c20c50c -  - 2002
1c2c5c10c20c50c -  - 1996
1c2c5c10c20c50c -  - 1994
1c2c5c10c20c50c -  - 1991
1c2c5c10c20c50c -  - 1990
1c2c5c10c20c50c -  - 1981
1c2c5c10c20c -  -  - 1979
 -  -  -  -  - 50c -  - 1978
 -  - 5c10c20c50c - $21977
1c2c5c10c20c50c - $21975
1c2c5c10c20c50c$1$21974
1c2c5c10c20c50c$1$21968
1c2c5c10c20c50c$1 - 1967
Νομισματικό Σύστημα: 1 Παάνγκα = 100 Σένιτι
1c - 1 Σένιτι
2c - 2 Σένιτι
5c - 5 Σένιτι
10c - 10 Σένιτι
20c - 20 Σένιτι
50c - 50 Σένιτι
$1 - 1 Παάνγκα
$2 - 2 Παάνγκα
uCoin