+

Υπερδνειστερία > Υπερδνειστεριακή Μολδαβική Δημοκρατία (2000 - 2019)

Έτος1k5k10k25k50k1R3R5R10RΈτος
 - 5k10k25k50k -  -  -  - 2019
 -  -  -  -  - 1R3R5R10R2014
 - 5k10k25k/AlBr
25k/St
50k/AlBr
50k/St
 -  -  -  - 2005
 -  -  - 25k -  -  -  -  - 2002
1k5k10k - 50k -  -  -  - 2000
Νομισματικό Σύστημα: 1 Ρούβλι = 100 Κοπέκ
1k - 1 Κοπέκ (καπίκι)
5k - 5 Κοπέκ (καπίκια)
10k - 10 Κοπέκ (καπίκια)
25k - 25 Κοπέκ (Καπίκια)
50k - 50 Κοπέκ (Καπίκια)
1R - 1 Ρούβλι
3R - 3 Ρούβλια
5R - 5 Ρούβλια
10R - 10 Ρούβλια
uCoin