+

Τρινιντάντ και Τομπάγκο > Βασίλισσα Ελισάβετ Β' (1964 - 1976)

Ποικιλία
16
Έκδοση Νομισματοκοπείου
×
Έτος1c5c10c25c50c$1$5$10Έτος
1c5c10c25c50c -  -  - 1976
1c5c10c25c50c$1$5$101975
1c5c10c25c50c$1$5$101974
1c
1c/_
5c10c25c50c$1 -  - 1973
1c5c10c25c -  -  -  - 1972
1c5c10c25c50c$1 -  - 1971
1c5c10c25c50c$1 -  - 1970
1c -  -  -  -  -  -  - 1968
1c5c10c25c50c -  -  - 1967
1c5c10c25c50c -  -  - 1966
Νομισματικό Σύστημα: 1 Δολάριο = 100 Σέντ
1c - 1 Σέντ
5c - 5 Σέντς
10c - 10 Σέντς
25c - 25 Σεντς
50c - 50 Σέντς
$1 - 1 Δολάριο
$5 - 5 Δολάρια
$10 - 10 Δολάρια
uCoin