+

Τυνησία > Γαλλικό Προτεκτοράτο (1890 - 1957)

Ποικιλία
32
Έτος1c2c5c10c20c25c50c1F2F5F10F15F20F50F100FΈτος
 -  -  -  -  -  -  -  -  - 5F -  - 20F50F100F١٣٧٦١٣٧٦
 -  -  -  -  -  -  -  -  - 5F -  -  -  -  - ١٣٧٣١٣٧٣
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 20F50F100F١٣٧٠١٣٧٠
 -  -  -  -  -  -  -  -  - 5F -  -  -  -  - ١٣٦٥١٣٦٥
 -  -  - 10c20c -  -  -  -  -  -  -  -  -  - ١٣٦٤١٣٦٤
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 10F - 20F -  - ١٣٦٣١٣٦٣
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 10F - 20F -  - ١٣٦٢١٣٦٢
 -  -  - 10c20c -  -  -  -  - 10F - 20F -  - ١٣٦١١٣٦١
 -  -  - 10c -  -  -  -  -  - 10F - 20F -  - ١٣٦٠١٣٦٠
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 10F -  -  -  - ١٣٥٩١٣٥٩
 -  -  -  -  -  -  -  -  - 5F10F/new
10F/old
 - 20F -  - ١٣٥٨١٣٥٨
 -  - 5c10c - 25c -  -  -  - 10F -  -  -  - ١٣٥٧١٣٥٧
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 10F - 20F - 100F١٣٥٦١٣٥٦
 -  -  -  -  -  -  -  -  - 5F10F - 20F - 100F١٣٥٥١٣٥٥
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 10F - 20F - 100F١٣٥٤١٣٥٤
 -  -  -  -  -  -  -  -  - 5F10F/new
10F/old
 - 20F/new
20F/old
 - 100F١٣٥٣١٣٥٣
 -  - 5c10c - 25c -  -  -  - 10F - 20F - 100F١٣٥٢١٣٥٢
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 10F - 20F - 100F١٣٥١١٣٥١
 -  - 5c10c - 25c -  -  -  - 10F - 20F - 100F١٣٥٠١٣٥٠
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 10F - 20F - 100F١٣٤٩١٣٤٩
 -  -  -  -  -  - 50c1F -  -  -  -  -  -  - ١٣٤٦١٣٤٦
 -  -  -  -  -  - 50c1F -  -  -  -  -  -  - ١٣٤٥١٣٤٥
 -  -  - 10c -  - 50c1F -  -  -  -  -  -  - ١٣٤٥١٣٤٥
 -  -  -  -  -  - 50c1F -  -  -  -  -  -  - ١٣٤٣١٣٤٣
 -  -  -  -  -  - 50c1F -  -  -  -  -  -  - ١٣٤٢١٣٤٢
 -  -  -  -  -  - 50c1F -  -  -  -  -  -  - ١٣٤١١٣٤١
 -  -  -  -  -  - 50c1F -  -  -  -  -  -  - ١٣٤٠١٣٤٠
 -  -  -  -  -  - 50c1F2F -  -  -  -  -  - ١٣٣٩١٣٣٩
 -  - 5c/17
5c/19
10c - 25c50c1F2F -  -  -  -  -  - ١٣٣٩١٣٣٩
 -  - 5c10c - 25c50c1F2F -  -  -  -  -  - ١٣٣٧١٣٣٧
 -  - 5c10c - 25c50c1F2F -  -  -  -  -  - ١٣٣٧١٣٣٧
 -  - 5c10c -  - 50c1F2F -  -  -  -  -  - ١٣٣٦١٣٣٦
 -  - 5c10c -  - 50c1F2F -  -  -  -  -  - ١٣٣٥١٣٣٥
 -  -  -  -  -  - 50c1F2F -  -  -  -  -  - ١٣٣٤١٣٣٤
 -  - 5c10c -  - 50c1F2F -  -  -  -  -  - ١٣٣٢١٣٣٢
 -  -  -  -  -  - 50c1F2F -  -  -  -  -  - ١٣٣١١٣٣١
 -  - 5c10c -  - 50c1F2F -  -  -  -  -  - ١٣٣٠١٣٣٠
 -  -  - 10c -  - 50c1F2F -  -  -  -  -  - ١٣٢٩١٣٢٩
 -  -  -  -  -  - 50c1F2F -  -  -  -  -  - ١٣٢٨١٣٢٨
 -  -  -  -  -  - 50c1F2F -  -  -  -  -  - ١٣٢٧١٣٢٧
 -  - 5c10c -  - 50c1F2F -  -  -  -  -  - ١٣٢٦١٣٢٦
 -  - 5c10c -  - 50c1F2F -  -  -  -  -  - ١٣٢٥١٣٢٥
 -  -  -  -  -  - 50c1F2F -  -  - 20F -  - ١٣٢٤١٣٢٤
 -  -  -  -  -  - 50c1F2F -  -  - 20F -  - ١٣٢٣١٣٢٣
 -  - 5c10c -  - 50c1F2F -  -  - 20F -  - ١٣٢٢١٣٢٢
 -  - 5c10c -  - 50c1F2F -  -  - 20F -  - ١٣٢١١٣٢١
 -  -  -  -  -  - 50c1F2F - 10F - 20F -  - ١٣٢٠١٣٢٠
 -  -  -  -  -  - 50c1F2F - 10F - 20F -  - ١٣١٨١٣١٨
 -  -  -  -  -  - 50c1F2F - 10F - 20F -  - ١٣١٧١٣١٧
 -  -  -  -  -  - 50c1F2F - 10F - 20F -  - ١٣١٦١٣١٦
 -  -  -  -  -  - 50c1F2F - 10F - 20F -  - ١٣١٥١٣١٥
 -  -  -  -  -  - 50c1F2F - 10F - 20F -  - ١٣١٤١٣١٤
 -  -  -  -  -  - 50c1F2F - 10F - 20F -  - ١٣١٣١٣١٣
 -  -  -  -  -  - 50c1F2F - 10F - 20F -  - ١٣١٢١٣١٢
 -  -  -  -  -  - 50c1F2F - 10F - 20F -  - ١٣١١١٣١١
 -  - 5c10c -  - 50c1F2F - 10F - 20F -  - ١٣١٠١٣١٠
 -  - 5c10c -  - 50c1F2F - 10F - 20F -  - ١٣٠٩١٣٠٩
1c2c5c10c -  - 50c1F2F - 10F15F20F -  - ١٣٠٨١٣٠٨
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 15F -  -  - ١٣٠٧١٣٠٧
Νομισματικό Σύστημα: 1 Φράγκο = 100 Σεντιμς
1c - 1 Σεντίμ
2c - 2 Σεντίμς
5c - 5 Σεντίμς
10c - 10 Σεντίμς
20c - 20 Σεντίμς
25c - 25 Σεντίμς
50c - 50 Σεντίμς
1F - 1 Φράγκο
2F - 2 Φράγκα
5F - 5 Φράγκα
10F - 10 Φράγκα
15F - 15 Φράγκα
20F - 20 Φράγκα
50F - 50 Φράγκα
100F - 100 Φράγκα
uCoin