+

Τυνησία > Τουρκομανικό Εμιράτο της Τύνιδας (1847 - 1861)

Ποικιλία
18
Έτος1f1n3n3¼n6n2kh13n4kh8kh1R2R3R4R5R10R20R25R40R50R80R100RΈτος
 -  -  -  -  -  -  -  - 8kh -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - ١٢٧٧١٢٧٧
 -  -  -  -  - 2kh/Ag
2kh/Cu n
2kh/Cu o
 -  - 8kh - 2R -  -  -  -  - 25R - 50R - 100R١٢٧٦١٢٧٦
 -  -  -  -  - 2kh/Ag
2kh/Cu
13n4kh8kh -  -  -  - 5R -  - 25R - 50R -  - ١٢٧٥١٢٧٥
 -  -  - 3¼n6n2kh/Ag
2kh/Cu
13n4kh8kh -  -  -  - 5R/Ag
5R/Au
10R - 25R - 50R - 100R١٢٧٤١٢٧٤
 -  -  - 3¼n6n2kh/Ag
2kh/Cu
13n -  - 1R -  -  - 5R/Ag
5R/Au
 -  - 25R - 50R - 100R١٢٧٣١٢٧٣
 -  -  - 3¼n6n - 13n -  - 1R2R3R4R5R/Ag
5R/Au
10R/n
10R/o
20R - 40R50R80R100R/n
100R/o
١٢٧٢١٢٧٢
 -  -  -  - 6n -  -  -  -  -  -  -  - 5R -  -  -  -  -  -  - ١٢٧١١٢٧١
 -  -  -  - 6n -  -  -  -  -  -  -  - 5R -  -  -  -  -  -  - ١٢٧٠١٢٧٠
 -  - 3n - 6n -  -  -  -  -  -  -  - 5R -  -  -  -  -  -  - ١٢٦٩١٢٦٩
 -  - 3n - 6n -  -  -  -  -  -  -  - 5R -  -  -  -  -  -  - ١٢٦٨١٢٦٨
1f1n3n - 6n -  -  -  -  - 2R -  - 5R -  -  -  -  -  -  - ١٢٦٧١٢٦٧
1f1n3n - 6n -  -  -  -  -  -  -  - 5R -  -  -  -  -  -  - ١٢٦٦١٢٦٦
1f1n3n - 6n -  -  -  -  -  -  -  - 5R -  -  -  -  -  -  - ١٢٦٥١٢٦٥
1f1n3n - 6n -  -  -  -  - 2R -  - 5R -  -  -  -  -  -  - ١٢٦٤١٢٦٤
1f1n3n - 6n -  -  -  -  - 2R -  - 5R -  -  -  -  -  -  - ١٢٦٣١٢٦٣
Νομισματικό Σύστημα: 1 Ριάλ = 16 Χαρούμπ
1f - 1 Φάλους
1n - 1 Νάσρι
3n - 3 Νάσρι
3¼n - 3¼ Νάσρι
6n - 6 Νάσρι
13n - 13 Νάσρι
2kh - 2 Χαρούμπ
4kh - 4 Χαρούμπ
8kh - 8 Χαρούμπ
1R - 1 Ριάλ
2R - 2 Ριάλ
3R - 3 Ριάλ
4R - 4 Ριάλ
5R - 5 Ριάλ
10R - 10 Ριάλ
20R - 20 Ριάλ
25R - 25 Ριάλ
40R - 40 Ριάλ
50R - 50 Ριάλ
80R - 80 Ριάλ
100R - 100 Ριάλ
uCoin