+

Τουρκία > Δημοκρατία της Τουρκίας (1981 - 2000)

Έκδοση Νομισματοκοπείου
×
Έτος1TL5TL10TL20TL25TL50TL100TL500TL1.000TL2.500TL5.000TL10.000TL25.000TL50.000TL100.000TLΈτος
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 5.000TL10.000TL25.000TL50.000TL100.000TL2000
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 5.000TL10.000TL25.000TL50.000TL100.000TL1999
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 5.000TL/heavy
5.000TL/light
10.000TL25.000TL50.000TL - 1998
 -  -  -  -  -  -  - 500TL1.000TL2.500TL5.000TL10.000TL/TC
10.000TL/TÜRKI
25.000TL50.000TL - 1997
 -  -  -  -  -  - 100TL500TL1.000TL2.500TL5.000TL10.000TL25.000TL50.000TL - 1996
 -  -  -  -  -  -  - 500TL1.000TL2.500TL5.000TL10.000TL25.000TL -  - 1995
 -  -  -  -  - 50TL - 500TL1.000TL2.500TL5.000TL10.000TL -  -  - 1994
 -  -  -  -  - 50TL100TL500TL1.000TL2.500TL5.000TL -  -  -  - 1993
 -  -  -  -  - 50TL100TL500TL1.000TL2.500TL5.000TL -  -  -  - 1992
 -  -  -  -  - 50TL100TL500TL1.000TL2.500TL -  -  -  -  - 1991
 -  -  -  -  - 50TL100TL500TL1.000TL -  -  -  -  -  - 1990
1TL5TL10TL20TL25TL50TL100TL500TL -  -  -  -  -  -  - 1989
1TL5TL10TL - 25TL50TL100TL/Br
100TL/CuNi
500TL -  -  -  -  -  -  - 1988
1TL5TL10TL - 25TL50TL100TL -  -  -  -  -  -  -  - 1987
1TL5TL10TL - 25TL50TL100TL -  -  -  -  -  -  -  - 1986
1TL5TL10TL - 25TL50TL100TL -  -  -  -  -  -  -  - 1985
1TL5TL10TL20TL - 50TL100TL -  -  -  -  -  -  -  - 1984
 - 5TL10TL -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1983
1TL5TL10TL -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1982
1TL5TL10TL -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1981
Νομισματικό Σύστημα: 1 Λίρα = 100 Κουρούς
1TL - 1 Λίρα
5TL - 5 Λίρες
10TL - 10 Λίρες
20TL - 20 Λίρες
25TL - 25 Λίρες
50TL - 50 Λίρες
100TL - 100 Λίρες
500TL - 500 Λίρες
1.000TL - 1000 Λίρες
2.500TL - 2500 Λίρες
5.000TL - 5000 Λίρες
10.000TL - 10000 Λίρες
25.000TL - 25000 Λίρες
50.000TL - 50000 Λίρες
100.000TL - 100000 Λίρες
uCoin