+

Τοσκάνη > Μεγάλο Δουκάτο της Τοσκάνης (1826 - 1859)

Έτος1q3q5q10q½P¼Fl1P½Fl1Fl5P4Fl1Z1R80FlΈτος
 -  -  -  - ½P -  -  - 1Fl -  -  -  -  - 1859
 -  -  - 10q -  - 1P - 1Fl - 4Fl -  -  - 1858
1q -  -  - ½P - 1P - 1Fl - 4Fl -  -  - 1857
1q -  -  - ½P - 1P - 1Fl - 4Fl -  -  - 1856
1q3q - 10q -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1854
1q3q - 10q½P -  -  -  -  -  - 1Z -  - 1853
1q -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1852
1q3q -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1851
1q -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1850
1q -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1849
1q -  -  -  -  -  -  - 1Fl -  -  -  -  - 1848
1q -  -  -  -  -  -  - 1Fl -  -  -  -  - 1847
1q3q -  -  -  - 1P -  -  - 4Fl -  -  - 1846
1q3q -  -  -  - 1P -  -  - 4Fl -  -  - 1845
1q -  -  -  -  -  -  - 1Fl -  -  -  -  - 1844
1q/o
1q/n
3q -  -  -  - 1P - 1Fl -  -  -  -  - 1843
1q -  -  -  -  - 1P - 1Fl -  -  -  -  - 1842
1q -  -  -  -  -  -  -  -  - 4Fl -  -  - 1841
1q3q -  -  -  -  -  - 1Fl - 4Fl -  -  - 1840
 - 3q -  - ½P -  -  -  -  - 4Fl -  -  - 1839
1q3q -  -  -  - 1P -  -  -  -  -  -  - 1838
1q -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1837
1q3q -  -  -  -  -  -  -  - 4Fl - 1R - 1836
1q3q -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1835
1q3q -  -  -  -  -  -  -  - 4Fl - 1R - 1834
1q3q -  -  -  -  -  -  -  - 4Fl -  -  - 1833
1q3q -  - ½P - 1P -  -  -  - 1Z -  - 1832
1q -  -  -  -  - 1P -  -  -  -  -  -  - 1831
1q3q5q -  -  -  -  - 1Fl - 4Fl -  -  - 1830
1q3q5q -  -  -  -  -  - 5P - 1Z1R - 1829
1q3q5q -  -  -  -  - 1Fl5P -  -  - 80Fl1828
1q3q - 10q - ¼Fl - ½Fl - 5P -  -  - 80Fl1827
 - 3q5q10q -  -  -  - 1Fl - 4Fl1Z -  - 1826
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1R - 1825
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1Z1R - 1824
Νομισματικό Σύστημα: 1 Φιορίνι = 100 Κουατρίνι
1q - 1 Κουατρίνο
3q - 3 Κουατρίνι
5q - 5 Κουατρίνι
10q - 10 Κουατρίνι
½P - ½ Παόλο
1P - 1 Παόλο
5P - 5 Πάολι
¼Fl - ¼ Φιορίνι
½Fl - ½ Φιορίνι
1Fl - 1 Φλορίνι
4Fl - 4 Φιορίνια
80Fl - 80 Φιορίνια
1Z - 1 Ζετσίνο
1R - 1 Ρουσπόνε
uCoin