+

Τοσκάνη > Προσωρινή κυβέρνηση (1859 - 1861)

Ποικιλία
2
Έτος
Έτος1c2c5c50c1₤2₤Έτος
 -  -  - 50c - 2₤1861
 -  -  - 50c1₤2₤1860
1c2c5c - 1₤ - 1859
Νομισματικό Σύστημα: 1 λίρα = 100 σεντέσιμι
1c - 1 Σεντέσιμο
2c - 2 Σεντέσιμι
5c - 5 Σεντέσιμι
50c - 50 Σεντέσιμι
1₤ - 1 Λίρα
2₤ - 2 Λίρες
uCoin