+

Τουβαλού > Βασίλισσα Ελισάβετ Β' (1976 - 2018)

Έτος1c2c5c10c20c50c$1Έτος
1c2c5c10c20c50c$11994
1c2c5c10c20c50c$11985
1c2c5c10c20c50c$11981
1c2c5c10c20c50c$11976
Νομισματικό Σύστημα: 1 Δολάριο = 100 Σέντ
1c - 1 Σέντ
2c - 2 Σέντς
5c - 5 Σέντς
10c - 10 Σέντς
20c - 20 Σέντς
50c - 50 Σέντς
$1 - 1 Δολάριο
uCoin