+

Ουκρανία > Κράτος της Ουκρανίας (1992 - 2018)

Ποικιλία
Ταξινόμηση: Έτος
Έτος1k2k5k10k25k50k1HΈτος
1k2k5k10k/AlBr
10k/BrSt
25k50k/AlBr
50k/BrSt
1H2016
1k2k5k10k/AlBr
10k/BrSt
25k/AlBr
25k/BrSt
50k1H2015
1k2k5k10k/AlBr
10k/BrSt
25k/AlBr
25k/BrSt
50k/AlBr
50k/BrSt
1H2014
1k2k5k10k25k50k/AlBr
50k/BrSt
1H/new
1H/old
2013
1k2k5k10k25k50k1H2012
1k2k5k10k25k50k1H2011
1k2k5k10k25k50k1H2010
1k2k5k10k25k50k - 2009
1k2k5k10k25k50k1H2008
1k2k5k10k25k50k - 2007
1k2k5k10k25k50k1H2006
1k2k5k10k -  - 1H2005
1k2k5k10k -  - 1H2004
1k2k5k10k25k50k1H2003
1k2k - 10k -  - 1H2002
1k2k5k10k25k50k1H2001
1k -  -  -  -  -  - 2000
1k2k5k10k25k50k1H1996
 -  -  -  - 25k50k1H1995
1k2k5k10k25k50k - 1994
 - 2k -  -  -  -  - 1993
1k2k5k10k25k50k1H1992
Νομισματικό Σύστημα: 1 Χρίβνια = 100 Κοπιγιόκ = 100.000 Καρμποβάντσιφ
1k - 1 Κοπι"γ"κα (Καπίκι)
2k - 2 Κοπι"γ"κι (Καπίκια)
5k - 5 Κοπιγιόκ (Καπίκια)
10k - 10 Κοπιγιόκ (Καπίκια)
25k - 25 Κοπιγιόκ (Καπίκια)
50k - 50 Κοπιγιόκ (Καπίκια)
1H - 1 Χρύβνια
uCoin