+

Ην. Αραβικά Εμιράτα > Ηνωμένα Εμιράτα (1973 - 2017)

Ποικιλία
Ταξινόμηση: Έτος
Έτος1f5f10f25f50f1DΈτος
 -  - 10f25f50f - ٢٠١٧٢٠١٧
 - 5f - 25f - 1D٢٠١٤٢٠١٤
 -  -  -  - 50f - ٢٠١٣٢٠١٣
 -  -  -  -  - 1D٢٠١٢٢٠١٢
 -  - 10f25f -  - ٢٠١١٢٠١١
 -  -  - 25f50f1D٢٠٠٧٢٠٠٧
1f5f10f25f50f1D٢٠٠٥٢٠٠٥
 - 5f10f -  -  - ٢٠٠١٢٠٠١
 -  -  - 25f50f1D١٩٩٨١٩٩٨
1f -  -  -  -  - ١٩٩٧١٩٩٧
 - 5f10f25f -  - ١٩٩٦١٩٩٦
 -  -  - 25f50f1D١٩٩٥١٩٩٥
 -  -  - 25f -  - ١٩٩٠١٩٩٠
1f5f10f25f50f1D١٩٨٩١٩٨٩
1f5f10f25f50f1D١٩٨٨١٩٨٨
 - 5f10f25f50f1D١٩٨٧١٩٨٧
 -  -  - 25f - 1D١٩٨٦١٩٨٦
 -  - 10f25f50f1D١٩٨٤١٩٨٤
 -  -  - 25f -  - ١٩٨٣١٩٨٣
 - 5f10f25f50f1D١٩٨٢١٩٨٢
1f -  -  -  -  - ١٩٧٥١٩٧٥
1f5f10f25f50f1D١٩٧٣١٩٧٣
Νομισματικό Σύστημα: 1 Ντιρχάμ = 100 Φίλς
1f - 1 Φίλς
5f - 5 Φίλς
10f - 10 Φίλς
25f - 25 Φίλς
50f - 50 Φίλς
1D - 1 Ντίρχαμ
uCoin