+

Ηνωμένο Βασίλειο > Βασιλιάς Γεώργιος Δ΄ (1820 - 1830)

Ποικιλία
10
Έτος⅓f½f¼d½d1d6d1s2s6d5s½S1SΈτος
 - ½f¼d -  -  -  -  -  -  - 1S1830
 -  - ¼d -  - 6d1s2s6d -  - 1S1829
 - ½f¼d -  - 6d - 2s6d - ½S1S1828
⅓f - ¼d½d1d6d1s -  - ½S1S1827
 -  - ¼d/new
¼d/old
½d1d6d/new
6d/old
1s2s6d - ½S1S1826
 -  - ¼d½d1d6d1s/new
1s/old
2s6d - ½S1S/new
1S/old
1825
 -  -  -  -  - 6d1s2s6d - ½S1S1824
 -  - ¼d -  -  - 1s2s6d/new
2s6d/old
 - ½S1S1823
 -  - ¼d -  -  -  -  - 5s - 1S1822
 -  - ¼d -  - 6d1s2s6d5s½S1S1821
 -  -  -  -  -  -  - 2s6d -  -  - 1820
Νομισματικό Σύστημα: 1 Λίρα = 4 Κόρώνες = 10 Φλορίνια = 20 Σελίνια = 240 Πένες = 960 Άσσάρια
⅓f - 1/5 Φαρδίνι
½f - 1/2 Φαρδίνι
¼d - 1 Φαρδίνι
½d - ½ Πέννες
1d - 1 Πέννα
6d - 6 Πέννες
1s - 1 Σελίνι
2s6d - ½ Κορώνα
5s - 1 Κορώνα
½S - 1/2 Σοβερέιν
1S - 1 Σοβερέιν
uCoin