+

Ηνωμένο Βασίλειο > Βασιλιάς Γεώργιος Ε' (1910 - 1936)

Ποικιλία
8
Έκδοση Νομισματοκοπείου
×
Έτος⅓f¼d½d1d3d6d1s2s2s6d5s£½£1Έτος
 - ¼d½d1d3d6d1s2s2s6d5s -  - 1936
 - ¼d½d1d3d6d1s2s2s6d -  -  - 1935
 - ¼d½d1d3d6d1s - 2s6d5s -  - 1934
 - ¼d½d - 3d6d1s2s2s6d5s -  - 1933
 - ¼d½d1d3d6d1s2s2s6d5s -  - 1932
 - ¼d½d1d3d6d1s2s2s6d5s -  - 1931
 - ¼d½d1d3d6d1s2s2s6d5s -  - 1930
 - ¼d½d1d - 6d1s2s2s6d5s -  - 1929
 - ¼d½d1d3d6d1s2s2s6d5s -  - 1928
 - ¼d½d1d - 6d1s/new
1s/old
2s2s6d5s -  - 1927
 - ¼d½d1d3d6d1s2s2s6d -  -  - 1926
 - ¼d½d - 3d6d1s2s2s6d -  - £11925
 - ¼d½d -  - 6d1s2s2s6d -  -  - 1924
 - ¼d½d -  - 6d1s2s2s6d -  -  - 1923
 - ¼d½d1d3d6d1s2s2s6d -  -  - 1922
 - ¼d½d1d3d6d1s2s2s6d -  -  - 1921
 - ¼d½d1d3d6d1s2s2s6d -  -  - 1920
 - ¼d½d1d3d6d1s2s2s6d -  -  - 1919
 - ¼d½d1d3d6d1s2s2s6d -  -  - 1918
 - ¼d½d1d3d6d1s2s2s6d -  - £11917
 - ¼d½d1d3d6d1s2s2s6d -  - £11916
 - ¼d½d1d3d6d1s2s2s6d - £½£11915
 - ¼d½d1d3d6d1s2s2s6d - £½£11914
⅓f¼d½d1d3d6d1s2s2s6d - £½£11913
 - ¼d½d1d3d6d1s2s2s6d - £½£11912
 - ¼d½d1d3d6d1s2s2s6d - £½£11911
Νομισματικό Σύστημα: 1 Λίρα = 4 Κόρώνες = 10 Φλορίνια = 20 Σελίνια = 240 Πένες = 960 Άσσάρια
⅓f - 1/5 Φαρδίνι
¼d - 1 Φαρδίνι
½d - ½ Πέννες
1d - 1 Πέννα
3d - 3 Πέννες
6d - 6 Πέννες
1s - 1 Σελίνι
2s - 2 Σελίνια (Φλορίνι)
2s6d - ½ Κορώνα
5s - 1 Κορώνα
£½ - ½ Λίρα (Πάουν - Σοβερέιν)
£1 - 1 Λίρα (Πάουντ - Σοβερέιν)
uCoin