+

Ηνωμένο Βασίλειο > Βασιλιάς Εδουάρδος Ζ' (1902 - 1910)

Έκδοση Νομισματοκοπείου
×
Έτος⅓f¼d½d1d2d3d4d6d1s2s2s6d5s£½£1£2£5Έτος
 - ¼d½d1d - 3d - 6d1s2s2s6d - £½£1 -  - 1910
 - ¼d½d1d - 3d - 6d1s2s2s6d - £½£1 -  - 1909
 - ¼d½d1d - 3d - 6d1s2s2s6d - £½£1 -  - 1908
 - ¼d½d1d - 3d - 6d1s2s2s6d - £½£1 -  - 1907
 - ¼d½d1d - 3d - 6d1s2s2s6d - £½£1 -  - 1906
 - ¼d½d1d - 3d - 6d1s2s2s6d - £½£1 -  - 1905
 - ¼d½d1d - 3d - 6d1s2s2s6d - £½£1 -  - 1904
 - ¼d½d1d - 3d - 6d1s2s2s6d - £½£1 -  - 1903
⅓f¼d½d1d/Ag
1d/Br
2d3d4d6d1s2s2s6d5s£½£1£2£51902
Νομισματικό Σύστημα: 1 Λίρα = 4 Κόρώνες = 10 Φλορίνια = 20 Σελίνια = 240 Πένες = 960 Άσσάρια
⅓f - 1/5 Φαρδίνι
¼d - 1 Φαρδίνι
½d - ½ Πέννες
1d - 1 Πέννα
2d - 2 Πέννες
3d - 3 Πέννες
4d - 4 Πένες
6d - 6 Πέννες
1s - 1 Σελίνι
2s - 2 Σελίνια (Φλορίνι)
2s6d - ½ Κορώνα
5s - 1 Κορώνα
£½ - ½ Λίρα (Πάουν - Σοβερέιν)
£1 - 1 Λίρα (Πάουντ - Σοβερέιν)
£2 - 2 Λίρες (πάουντ)
£5 - 5 Λίρες (Πάουντ)
uCoin