+

Ηνωμένο Βασίλειο > Βασίλισσα Βικτώρια (1838 - 1901)

Ποικιλία
50
Έκδοση Νομισματοκοπείου
×
Έτος¼f⅓f½f¼d½d1d1½d2d3d4d6d1s2s2s6d4s5s£½£1Έτος
 -  -  - ¼d½d1d -  - 3d - 6d1s2s2s6d -  - £½£11901
 -  -  - ¼d½d1d -  - 3d - 6d1s2s2s6d - 5s£½£11900
 -  -  - ¼d½d1d -  - 3d - 6d1s2s2s6d - 5s£½£11899
 -  -  - ¼d½d1d/Ag
1d/Br
 - 2d3d4d6d1s2s2s6d - 5s£½£11898
 -  -  - ¼d½d1d -  - 3d - 6d1s2s2s6d - 5s£½ - 1897
 -  -  - ¼d½d1d -  - 3d - 6d1s2s2s6d - 5s£½£11896
 -  -  - ¼d/new
¼d/old
½d1d -  - 3d - 6d1s2s2s6d - 5s£½£11895
 -  -  - ¼d½d1d -  - 3d - 6d1s2s2s6d - 5s£½£11894
 -  -  - ¼d½d1d -  - 3d/new
3d/old
 - 6d/new
6d/old
1s2s2s6d - 5s£½/new
£½/old
£11893
 -  -  - ¼d½d1d -  - 3d - 6d1s2s2s6d - 5s£½£11892
 -  -  - ¼d½d1d -  - 3d - 6d1s2s2s6d - 5s£½£11891
 -  -  - ¼d½d1d -  - 3d - 6d1s2s2s6d4s5s£½£11890
 -  -  -  - ½d1d -  - 3d - 6d1s/new
1s/old
2s2s6d4s5s - £11889
 -  -  - ¼d½d1d -  - 3d4d6d1s2s2s6d4s5s - £11888
 -  -  - ¼d½d1d -  - 3d/new
3d/old
 - 6d/arms
6d/new
6d/old
1s/new
1s/old
2s/new
2s/old
2s6d/new
2s6d/old
4s5s£½£11887
 -  -  - ¼d½d1d -  - 3d - 6d1s2s2s6d -  -  -  - 1886
 - ⅓f - ¼d½d1d -  - 3d - 6d1s2s2s6d -  - £½£11885
 - ⅓f - ¼d½d1d -  - 3d - 6d1s2s2s6d -  - £½£11884
 -  -  - ¼d½d1d -  - 3d - 6d1s2s2s6d -  - £½ - 1883
 -  -  - ¼d½d1d -  - 3d - 6d1s - 2s6d -  -  -  - 1882
 - ⅓f - ¼d½d1d -  - 3d - 6d1s2s2s6d -  -  -  - 1881
 -  -  - ¼d½d1d -  - 3d - 6d/new
6d/old
1s2s2s6d -  - £½£11880
 -  -  - ¼d½d1d -  - 3d - 6d1s2s2s6d -  - £½£11879
 - ⅓f - ¼d½d1d -  - 3d - 6d1s2s2s6d -  - £½£11878
 -  -  -  - ½d1d -  - 3d - 6d1s2s2s6d -  - £½ - 1877
 - ⅓f - ¼d½d1d -  - 3d - 6d1s2s2s6d -  - £½£11876
 -  -  - ¼d½d1d -  - 3d - 6d1s2s2s6d -  - £½ - 1875
 -  -  - ¼d½d1d
1d/❀
 -  - 3d - 6d1s2s2s6d -  - £½£11874
 -  -  - ¼d½d1d -  - 3d - 6d1s2s -  -  - £½£11873
 -  -  - ¼d½d1d -  - 3d - 6d1s2s -  -  - £½£1/arms
£1/rider
1872
 -  -  -  - ½d1d -  - 3d - 6d1s2s -  -  - £½£1/arms
£1/rider
1871
 -  -  -  - ½d1d -  - 3d - 6d1s2s -  -  - £½£11870
 -  -  - ¼d½d1d -  - 3d - 6d1s2s -  -  - £½£11869
 - ⅓f - ¼d½d1d -  - 3d - 6d1s2s -  -  -  - £11868
 -  -  - ¼d½d1d -  - 3d - 6d1s2s -  -  - £½ - 1867
 - ⅓f - ¼d½d1d -  - 3d - 6d1s2s -  -  - £½£11866
 -  -  - ¼d½d1d -  - 3d - 6d1s2s -  -  - £½£11865
 -  -  - ¼d½d1d -  - 3d - 6d1s2s -  -  - £½£11864
 -  -  - ¼d½d1d -  - 3d - 6d1s2s -  -  - £½£11863
 -  -  - ¼d½d1d1½d - 3d - 6d1s2s -  -  - £½£11862
 -  -  - ¼d½d1d -  - 3d -  - 1s -  -  -  - £½£11861
 -  -  - ¼d½d1d1½d - 3d - 6d1s2s -  -  - £½£11860
 -  -  - ¼d½d1d -  - 3d - 6d1s2s -  -  - £½£11859
 -  -  - ¼d½d1d -  - 3d - 6d1s2s -  -  - £½£11858
 -  -  - ¼d½d1d -  - 3d - 6d1s2s -  -  - £½£11857
 -  - ½f¼d½d1d -  - 3d - 6d1s2s -  -  - £½£11856
 -  -  - ¼d½d1d -  - 3d4d6d1s2s -  -  - £½£11855
 -  - ½f¼d½d1d -  - 3d4d6d1s2s -  -  -  - £11854
¼f - ½f¼d½d1d -  - 3d4d6d1s2s -  -  - £½£11853
¼f - ½f¼d½d -  -  - 3d4d6d1s2s -  -  - £½£11852
¼f - ½f¼d½d1d -  - 3d4d6d1s -  -  -  - £½£11851
 -  -  - ¼d -  -  -  - 3d - 6d1s - 2s6d -  - £½£11850
 -  -  - ¼d - 1d -  - 3d4d - 1s2s2s6d -  - £½£11849
 -  -  - ¼d½d1d - 2d3d4d6d1s2s2s6d -  - £½£11848
 -  - ½f¼d½d1d -  - 3d4d -  -  -  -  - 5s
5s/C
£½£11847
 -  -  - ¼d½d1d -  - 3d4d6d1s - 2s6d -  - £½£11846
 -  -  - ¼d½d1d -  - 3d4d6d1s - 2s6d - 5s£½£11845
 - ⅓f½f¼d½d1d -  - 3d4d6d1s - 2s6d - 5s£½£11844
 -  - ½f¼d½d1d1½d2d3d4d6d1s - 2s6d -  - £½£11843
 -  - ½f¼d -  - 1½d - 3d4d6d1s - 2s6d -  - £½£11842
 -  -  - ¼d½d1d1½d - 3d4d6d1s - 2s6d -  - £½£11841
 -  -  - ¼d -  - 1½d - 3d4d6d1s - 2s6d -  -  -  - 1840
¼f - ½f¼d -  - 1½d - 3d4d6d1s -  -  -  -  - £11839
 -  -  - ¼d½d - 1½d2d3d4d6d1s -  -  -  - £½£11838
Νομισματικό Σύστημα: 1 Λίρα = 4 Κόρώνες = 10 Φλορίνια = 20 Σελίνια = 240 Πένες = 960 Άσσάρια
¼f - 1/4 Φαρδίνι
⅓f - 1/5 Φαρδίνι
½f - 1/2 Φαρδίνι
¼d - 1 Φαρδίνι
½d - ½ Πέννες
1d - 1 Πέννα
1½d - 1,5 Πένες
2d - 2 Πέννες
3d - 3 Πέννες
4d - 4 Πένες
6d - 6 Πέννες
1s - 1 Σελίνι
2s - 2 Σελίνια (Φλορίνι)
4s - 4 Σελλίνια (2 Φλορίνια)
2s6d - ½ Κορώνα
5s - 1 Κορώνα
£½ - ½ Λίρα (Πάουν - Σοβερέιν)
£1 - 1 Λίρα (Πάουντ - Σοβερέιν)
uCoin