+

Ηνωμένο Βασίλειο > Βασίλισσα Ελισάβετ Β' (1953 - 1967)

Έκδοση Νομισματοκοπείου
×
Έτος¼d½d1d3d6d1s2s2s6dΈτος
 - ½d1d3d6d1s/En
1s/Sc
2s2s6d1970
 - ½d1d3d6d - 2s2s6d1967
 - ½d1d3d6d1s/En
1s/Sc
2s2s6d1966
 - ½d1d3d6d1s/En
1s/Sc
2s2s6d1965
 - ½d1d3d6d1s/En
1s/Sc
2s2s6d1964
 - ½d1d3d6d1s/En
1s/Sc
2s2s6d1963
 - ½d1d3d6d1s/En
1s/Sc
2s2s6d1962
 -  - 1d3d6d1s/En
1s/Sc
2s2s6d1961
 - ½d - 3d6d1s/En
1s/Sc
2s2s6d1960
 - ½d - 3d6d1s/En
1s/Sc
2s2s6d1959
 - ½d - 3d6d1s/En
1s/Sc
2s2s6d1958
 - ½d - 3d6d1s/En
1s/Sc
2s2s6d1957
¼d½d - 3d6d1s/En
1s/Sc
2s2s6d1956
¼d½d - 3d6d1s/En
1s/Sc
2s2s6d1955
¼d½d - 3d6d1s/En
1s/Sc
2s2s6d1954
¼d½d1d3d6d1s/En
1s/Sc
2s2s6d1953
Νομισματικό Σύστημα: 1 Λίρα = 4 Κόρώνες = 10 Φλορίνια = 20 Σελίνια = 240 Πένες = 960 Άσσάρια
¼d - 1 Φαρδίνι
½d - ½ Πέννες
1d - 1 Πέννα
3d - 3 Πέννες
6d - 6 Πέννες
1s - 1 Σελίνι
2s - 2 Σελίνια (Φλορίνι)
2s6d - ½ Κορώνα
uCoin