+

Ηνωμένο Βασίλειο > Βασιλέας Γεώργιος ΣΤ' (1937 - 1952)

Έκδοση Νομισματοκοπείου
×
Έτος¼d½d1d2d3d4d6d1s2s2s6dΈτος
¼d½d -  - 3d - 6d -  -  - 1952
¼d½d1d - 3d - 6d1s/Sc
1s/En
2s2s6d1951
¼d½d1d - 3d - 6d1s/Sc
1s/En
2s2s6d1950
¼d½d1d - 3d - 6d1s/Sc
1s/En
2s2s6d1949
¼d½d1d - 3d - 6d1s/Sc
1s/En
2s2s6d1948
¼d½d1d -  -  - 6d1s/Sc
1s/En
2s2s6d1947
¼d½d1d - 3d - 6d1s/Sc
1s/En
2s2s6d1946
¼d½d1d - 3d - 6d1s/Sc
1s/En
2s2s6d1945
¼d½d1d - 3d/NiBr
3d/Ag
 - 6d1s/Sc
1s/En
2s2s6d1944
¼d½d -  - 3d/NiBr
3d/Ag
 - 6d1s/Sc
1s/En
2s2s6d1943
¼d½d -  - 3d/NiBr
3d/Ag
 - 6d1s/Sc
1s/En
2s2s6d1942
¼d½d -  - 3d/NiBr
3d/Ag
 - 6d1s/Sc
1s/En
2s2s6d1941
¼d½d1d - 3d/NiBr
3d/Ag
 - 6d1s/Sc
1s/En
2s2s6d1940
¼d½d1d - 3d/NiBr
3d/Ag
 - 6d1s/Sc
1s/En
2s2s6d1939
¼d½d1d - 3d/NiBr
3d/Ag
 - 6d1s/Sc
1s/En
2s2s6d1938
¼d½d1d/Ag
1d/Br
2d3d/NiBr
3d/Ag /+
3d/Ag /-
4d6d1s/Sc
1s/En
2s2s6d1937
Νομισματικό Σύστημα: 1 Λίρα = 4 Κόρώνες = 10 Φλορίνια = 20 Σελίνια = 240 Πένες = 960 Άσσάρια
¼d - 1 Φαρδίνι
½d - ½ Πέννες
1d - 1 Πέννα
2d - 2 Πέννες
3d - 3 Πέννες
4d - 4 Πένες
6d - 6 Πέννες
1s - 1 Σελίνι
2s - 2 Σελίνια (Φλορίνι)
2s6d - ½ Κορώνα
uCoin