+

Ηνωμένο Βασίλειο > Βασιλιάς Γουλιέλμος Δ΄ (1831 - 1837)

Έτος⅓f½f¼d½d1d1½d4d6d1s2s6d½S1SΈτος
 - ½f¼d½d1d1½d4d6d1s2s6d½S1S1837
 -  - ¼d -  - 1½d4d6d1s2s6d½S1S1836
⅓f - ¼d -  - 1½d - 6d1s2s6d½S1S1835
 -  - ¼d½d1d1½d - 6d1s2s6d½S - 1834
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1S1833
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1S1832
 -  - ¼d½d1d -  - 6d -  -  - 1S1831
Νομισματικό Σύστημα: 1 Λίρα = 4 Κόρώνες = 10 Φλορίνια = 20 Σελίνια = 240 Πένες = 960 Άσσάρια
⅓f - 1/5 Φαρδίνι
½f - 1/2 Φαρδίνι
¼d - 1 Φαρδίνι
½d - ½ Πέννες
1d - 1 Πέννα
1½d - 1,5 Πένες
4d - 4 Πένες
6d - 6 Πέννες
1s - 1 Σελίνι
2s6d - ½ Κορώνα
½S - 1/2 Σοβερέιν
1S - 1 Σοβερέιν
uCoin