+

Ηνωμένο Βασίλειο > King George III (1760 - 1820)

Ποικιλία
Ταξινόμηση: Έτος
Έτος¼d½d1d2d3d4d6d1s2s6d¼G5s⅓G½G½S1G1SΈτος
 -  - 1d2d3d4d6d1s2s6d - 5s -  - ½S - 1S1820
 -  -  -  -  -  - 6d1s2s6d - 5s -  -  -  - 1S1819
 -  - 1d2d3d4d6d1s2s6d - 5s -  - ½S - 1S1818
 -  - 1d2d3d4d6d1s2s6d -  -  -  - ½S - 1S1817
 -  -  -  -  -  - 6d1s -  -  -  -  -  -  -  - 1816
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - ⅓G½G - 1G - 1813
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - ⅓G½G -  -  - 1811
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - ⅓G½G -  -  - 1810
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - ⅓G½G -  -  - 1809
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - ⅓G½G -  -  - 1808
¼d½d1d -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1807
¼d½d1d -  -  -  -  -  -  -  - ⅓G½G -  -  - 1806
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - ⅓G½G -  -  - 1804
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - ⅓G½G -  -  - 1803
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - ⅓G½G -  -  - 1802
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - ⅓G½G -  -  - 1801
 -  - 1d2d3d4d -  -  -  -  - ⅓G½G -  -  - 1800
¼d½d -  -  -  -  -  -  -  -  - ⅓G -  - 1G - 1799
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - ⅓G½G - 1G - 1798
 -  - 1d2d -  -  -  -  -  -  - ⅓G½G - 1G - 1797
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - ½G - 1G - 1796
 -  - 1d2d3d4d -  -  -  -  -  - ½G - 1G - 1795
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - ½G - 1G - 1794
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - ½G - 1G - 1793
 -  - 1d2d3d4d -  -  -  -  -  - ½G - 1G - 1792
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - ½G - 1G - 1791
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - ½G - 1G - 1790
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - ½G - 1G - 1789
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - ½G - 1G - 1788
 -  -  -  -  -  - 6d1s -  -  -  - ½G - 1G - 1787
 -  - 1d2d3d4d -  -  -  -  -  - ½G - 1G - 1786
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - ½G - 1G - 1785
 -  - 1d2d3d4d -  -  -  -  -  - ½G - 1G - 1784
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - ½G - 1G - 1783
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1G - 1782
 -  - 1d -  -  -  -  -  -  -  -  - ½G - 1G - 1781
 -  - 1d2d3d4d -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1780
 -  - 1d -  -  -  -  -  -  -  -  - ½G - 1G - 1779
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - ½G - 1G - 1778
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - ½G - 1G - 1777
 -  - 1d2d - 4d -  -  -  -  -  - ½G - 1G - 1776
¼d½d -  -  -  -  -  -  -  -  -  - ½G - 1G - 1775
¼d½d -  -  -  -  -  -  -  -  -  - ½G - 1G - 1774
¼d½d -  -  -  -  -  -  -  -  -  - ½G - 1G - 1773
 - ½d1d2d3d4d -  -  -  -  -  -  -  - 1G - 1772
¼d½d -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1G - 1771
 - ½d1d - 3d4d -  -  -  -  -  -  -  - 1G - 1770
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - ½G - 1G - 1769
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - ½G - 1G - 1768
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1G - 1767
 -  - 1d2d3d4d -  -  -  -  -  - ½G - 1G - 1766
 -  -  - 2d3d4d -  -  -  -  -  - ½G - 1G - 1765
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - ½G - 1G - 1764
 -  - 1d2d3d4d - 1s -  -  -  - ½G - 1G - 1763
 -  -  -  - 3d -  -  -  - ¼G -  - ½G -  -  - 1762
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1G - 1761
Νομισματικό Σύστημα: 1 Λίρα = 4 Κόρώνες = 10 Φλορίνια = 20 Σελίνια = 240 Πένες = 960 Άσσάρια
¼d - 1 Φαρδίνι
½d - ½ Πέννες
1d - 1 Πέννα
2d - 2 Πέννες
3d - 3 Πέννες
4d - 4 Πένες
6d - 6 Πέννες
1s - 1 Σελίνι
2s6d - ½ Κορώνα
5s - 1 Κορώνα
¼G - ¼ guinea
⅓G - ⅓ guinea
½G - ½ guinea
½S - 1/2 Σοβερέιν
1G - 1 guinea
1S - 1 Σοβερέιν
uCoin