+

Ηνωμένο Βασίλειο > Βασίλισσα Ελισάβετ Β' (1982 - 2019)

Ποικιλία
2
Έκδοση Νομισματοκοπείου
×
Έτος½p1p2p5p10p20p50p£1£2Έτος
 - 1p2p5p10p20p50p£1£22018
 - 1p2p5p10p20p50p£1£22017
 - 1p2p5p10p20p50p£1/◯
£1/12
£22016
 - 1p/new
1p/old
2p/new
2p/old
5p/new
5p/old
10p/new
10p/old
20p/new
20p/old
50p/new
50p/old
£1/new
£1/old
£2/new
£2/old
2015
 - 1p2p5p10p20p50p£1£22014
 - 1p2p5p10p20p50p£1£22013
 - 1p2p5p10p20p50p£1£22012
 - 1p2p5p10p20p50p£1£22011
 - 1p2p5p10p20p50p£1£22010
 - 1p2p5p10p20p50p£1£22009
 - 1p/new
1p/old
2p/new
2p/old
5p/new
5p/old
10p/new
10p/old
20p/new
20p/old
50p/new
50p/old
£1/new
£1/old
£22008
 - 1p2p5p10p20p50p£1£22007
 - 1p2p5p10p20p50p£1£22006
 - 1p2p5p10p20p50p£1£22005
 - 1p2p5p10p20p50p£1£22004
 - 1p2p5p10p20p50p£1£22003
 - 1p2p5p10p20p50p£1£22002
 - 1p2p5p10p20p50p£1£22001
 - 1p2p5p10p20p50p£1£22000
 - 1p/Br
1p/St
2p/Br
2p/St
5p10p20p50p£1£21999
 - 1p2p/Br
2p/St
5p10p20p50p£1£21998
 - 1p2p5p10p20p50p
50p/30
£1£21997
 - 1p2p5p10p20p50p£1 - 1996
 - 1p2p5p10p20p50p£1 - 1995
 - 1p2p5p10p20p - £1 - 1994
 - 1p2p5p10p20p50p£1 - 1993
 - 1p/Br
1p/St
2p/Br
2p/St
5p10p
10p/old
20p50p£1 - 1992
 - 1p2p5p10p20p50p£1 - 1991
 - 1p2p5p/new
5p/old
10p20p50p£1 - 1990
 - 1p2p5p10p20p50p£1 - 1989
 - 1p2p5p10p20p50p£1 - 1988
 - 1p2p5p10p20p50p£1 - 1987
 - 1p2p5p10p20p50p£1 - 1986
 - 1p2p5p10p20p50p£1 - 1985
½p1p2p5p10p20p50p£1 - 1984
½p1p2p5p10p20p50p£1 - 1983
½p1p2p5p10p20p50p -  - 1982
Νομισματικό Σύστημα: 1 Λίρα = 100 Πένες
½p - ½ Πέννες
1p - 1 Πέννα
2p - 2 Πέννες
5p - 5 Πέννες
10p - 10 Πέννες
20p - 20 Πέννες
50p - 50 Πέννες
£1 - 1 Λίρα (Πάουντ)
£2 - 2 Λίρες (πάουντ)
uCoin