+

Ηνωμένο Βασίλειο > Βασίλισσα Άννα (1707 - 1714)

Ποικιλία
28
Έτος¼d1d2d3d4d6d1s2s6d5s½G1G2G5GΈτος
¼d -  -  -  -  - 1s2s6d - ½G1G2G5G1714
 - 1d2d3d4d - 1s2s6d5s½G1G2G5G1713
 -  -  -  -  -  - 1s2s6d - ½G1G -  - 1712
 -  -  -  -  - 6d1s -  - ½G1G2G5G1711
 - 1d2d3d4d6d1s
1s/rp
2s6d - ½G1G -  - 1710
 - 1d2d3d4d - 1s
1s/E
2s6d - ½G1G2G5G1709
 - 1d2d3d4d6d
6d/p
1s/BR
1s/BRI
1s/E*
2s6d - ½G1G -  - 1708
 -  - 2d3d - 6d
6d/p
1s
1s/E*
1s/p
2s6d - ½G1G -  - 1707
 - 1d2d3d4d -  -  -  -  -  -  -  - 1706
 - 1d2d3d4d -  -  -  -  -  -  -  - 1705
 -  - 2d3d4d -  -  -  -  -  -  -  - 1704
 - 1d2d3d4d -  -  -  -  -  -  -  - 1703
Νομισματικό Σύστημα: 1 Λίρα = 4 Κόρώνες = 10 Φλορίνια = 20 Σελίνια = 240 Πένες = 960 Άσσάρια
¼d - 1 Φαρδίνι
1d - 1 Πέννα
2d - 2 Πέννες
3d - 3 Πέννες
4d - 4 Πένες
6d - 6 Πέννες
1s - 1 Σελίνι
2s6d - ½ Κορώνα
5s - 1 Κορώνα
½G - ½ Γκινέα
1G - 1 Γκινέα
2G - 2 Γκινέες
5G - 5 Γκινέες
uCoin