+

Ουρουγουάη > Πέσο Ουρουγουάης (1994 - 2018)

Ποικιλία
2
Έτος10c20c50c$1$2$5$10Έτος
 -  -  -  -  -  - $102015
 -  -  -  - $2$5$102014
 -  -  - $1$2 -  - 2012
 -  -  - $1$2$5$102011
 -  - 50c -  - $5 - 2008
 -  -  - $1$2 -  - 2007
 -  - 50c$1 - $5 - 2005
 -  -  -  -  - $5 - 2003
 -  - 50c -  -  -  - 2002
 -  -  -  -  -  - $102000
 -  - 50c$1$2 -  - 1998
10c20c50c$1$2 -  - 1994
Νομισματικό Σύστημα: 1 Πέσο = 100 Σεντέσιμος
10c - 10 Σεντέσιμος
20c - 20 Σεντέσιμος
50c - 50 Σεντέσιμος
$1 - 1 Πέσο
$2 - 2 Πέσος
$5 - 5 Πέσος
$10 - 10 Πέσος
uCoin