+

Ουρουγουάη > Νέο Πέσο (1975 - 1993)

Έτος1c2c5c10c20c50cN$1N$5N$10N$50N$100N$200N$500Έτος
 -  -  -  -  -  - N$1N$5N$10N$50N$100N$200N$5001989
 -  -  - 10c20c50c - N$5N$10 -  -  -  - 1981
 -  -  -  -  -  - N$1N$5 -  -  -  -  - 1980
 - 2c5c10c20c - N$1 -  -  -  -  -  - 1978
1c2c5c10c20c50cN$1 -  -  -  -  -  - 1977
 -  -  - 10c20c50cN$1 -  -  -  -  -  - 1976
Νομισματικό Σύστημα: 1 Πέσο = 100 Σεντέσιμος
1c - 1 Σεντέσιμο
2c - 2 Σεντέσιμος
5c - 5 Σεντέσιμος
10c - 10 Σεντέσιμος
20c - 20 Σεντέσιμος
50c - 50 Σεντέσιμος
N$1 - 1 Νέο Πέσο
N$5 - 5 Νέα Πέσος
N$10 - 10 Νέα Πέσος
N$50 - 50 Νέα Πέσος
N$100 - 100 Νέα Πέσος
N$200 - 200 Νέα Πέσος
N$500 - 500 Νέα Πέσος
uCoin