+

Ουρουγουάη > Peso Fuerte (1840 - 1857)

Ποικιλία
14
Έτος5c20c40c$1Έτος
5c20c40c - 1857
5c20c -  - 1855
5c20c -  - 1854
5c20c40c/F
40c/M
$11844
 - 20c -  - 1843
5c20c -  - 1840
5c - 5 Σεντίμος
20c - 20 Σεντίμος
40c - 40 Σεντίμος
$1 - 1 Πέσο
uCoin