+

Η.Π.Α > Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής (1909 - 1950)

Ποικιλία
Ταξινόμηση: Έτος
Έτος10¢25¢50¢$1$2½$5$10$20Έτος
10¢25¢50¢ -  -  -  -  - 1950
10¢25¢50¢ -  -  -  -  - 1949
10¢25¢50¢ -  -  -  -  - 1948
10¢25¢50¢ -  -  -  -  - 1947
10¢25¢50¢ -  -  -  -  - 1946
10¢25¢50¢ -  -  -  -  - 1945
10¢25¢50¢ -  -  -  -  - 1944
10¢25¢50¢ -  -  -  -  - 1943
5¢/Ag
5¢/CuNi
10¢25¢50¢ -  -  -  -  - 1942
10¢25¢50¢ -  -  -  -  - 1941
10¢25¢50¢ -  -  -  -  - 1940
10¢25¢50¢ -  -  -  -  - 1939
5¢/Buf
5¢/Jef
10¢25¢50¢ -  -  -  -  - 1938
10¢25¢50¢ -  -  -  -  - 1937
10¢25¢50¢ -  -  -  -  - 1936
10¢25¢50¢$1 -  -  -  - 1935
10¢25¢50¢$1 -  -  -  - 1934
 -  -  - 50¢ -  -  - $10$201933
 -  - 25¢ -  -  -  - $10$201932
10¢ -  -  -  -  -  - $201931
10¢25¢ -  -  -  - $10$201930
10¢25¢50¢ - $2½$5 - $201929
10¢25¢50¢$1$2½ -  - $201928
10¢25¢50¢$1$2½ -  - $201927
10¢25¢ - $1$2½ - $10$201926
10¢25¢ - $1$2½ -  - $201925
10¢25¢ - $1 -  -  - $201924
10¢25¢50¢$1 -  -  - $201923
 -  -  -  - $1 -  -  - $201922
10¢25¢50¢$1/Lib
$1/Mor
 -  -  - $201921
10¢25¢50¢ -  -  - $10$201920
10¢25¢50¢ -  -  -  -  - 1919
10¢25¢50¢ -  -  -  -  - 1918
10¢25¢
25¢/***
50¢ -  -  -  -  - 1917
10¢/Bar
10¢/Mer
25¢/Lib
25¢
50¢ -  - $5$10$201916
10¢25¢50¢ - $2½$5$10$201915
10¢25¢50¢ - $2½$5$10$201914
5¢/_
5¢/︵
10¢25¢50¢ - $2½$5$10$201913
10¢25¢50¢ - $2½$5$10$201912
10¢25¢50¢ - $2½$5$10$201911
10¢25¢50¢ - $2½$5$10$201910
10¢25¢50¢ - $2½$5$10$201909
Νομισματικό Σύστημα: 1 Δολάριο = 100 Σέντ
 - 1 Σέντ
 - 5 Σέντς
10¢ - 1 Ντάιμ
25¢ - ¼ Δολάριο
50¢ - ½ Δολάριο
$1 - 1 Δολάριο
$2½ - 2½ Δολλάρια
$5 - 5 Δολάρια
$10 - 10 Δολάρια
$20 - 20 Δολάρια
uCoin