+

Η.Π.Α > Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής (1859 - 1909)

Ποικιλία
898
Έκδοση Νομισματοκοπείου
×
Έτος10¢20¢25¢50¢$1$2½$3$5$10$20Έτος
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1909
 -  - 10¢ - 25¢50¢ - $2½ - $5/Lib
$5/Ind
$10
$10/God
$20
$20/God
1908
 -  - 10¢ - 25¢50¢ - $2½ - $5$10/Ind
$10/Lib
$20
$20/God
1907
 -  - 10¢ - 25¢50¢ - $2½ - $5$10$201906
 -  - 10¢ - 25¢50¢ - $2½ - $5$10$201905
 -  - 10¢ - 25¢50¢$1$2½ - $5$10$201904
 -  - 10¢ - 25¢50¢$1$2½ - $5$10$201903
 -  - 10¢ - 25¢50¢$1$2½ - $5$10$201902
 -  - 10¢ - 25¢50¢$1$2½ - $5$10$201901
 -  - 10¢ - 25¢50¢$1$2½ - $5$10$201900
 -  - 10¢ - 25¢50¢$1$2½ - $5$10$201899
 -  - 10¢ - 25¢50¢$1$2½ - $5$10$201898
 -  - 10¢ - 25¢50¢$1$2½ - $5$10$201897
 -  - 10¢ - 25¢50¢$1$2½ - $5$10$201896
 -  - 10¢ - 25¢50¢ - $2½ - $5$10$201895
 -  - 10¢ - 25¢50¢$1$2½ - $5$10$201894
 -  - 10¢ - 25¢50¢$1$2½ - $5$10$201893
 -  - 10¢ - 25¢50¢$1$2½ - $5$10$201892
 -  - 10¢ - 25¢50¢$1$2½ - $5$10$201891
 -  - 10¢ - 25¢ - $1$2½ - $5$10$201890
 - 10¢ - 25¢ - $1/Au
$1/Ag
$2½$3$5$10$201889
 - 10¢ - 25¢ - $1/Au
$1/Ag
$2½$3$5$10$201888
 -  - 10¢ -  -  - $1/Au
$1/Ag
$2½$3$5$10$201887
 -  - 10¢ -  -  - $1/Au
$1/Ag
$2½$3$5$10 - 1886
 -  - 10¢ -  -  - $1/Au
$1/Ag
 - $3$5$10$201885
 -  - 10¢ -  -  - $1/Au
$1/Ag
$2½$3$5$10$201884
 -  - 5¢/Vc
5¢/V
5¢/S
10¢ -  -  - $1/Au
$1/Ag
$2½$3$5$10$201883
 - 10¢ -  -  - $1/Au
$1/Ag
$2½$3$5$10$201882
 -  -  -  -  - $1/Au
$1/Ag
 -  - $5$10$201881
 -  -  -  -  -  - $1/Au
$1/Ag
$2½$3$5$10$201880
 -  -  -  -  -  - $1/Au
$1/Ag
$2½$3$5$10$201879
 -  -  - 10¢ - 25¢50¢$1/Au
$1/AgT
$1/Ag
$2½$3$5$10$201878
 -  -  - 10¢ - 25¢50¢$1/Au
$1/Ag
$2½$3$5$10$201877
 - 10¢20¢25¢50¢$1/Au
$1/Ag
$2½ - $5$10$201876
 - 10¢20¢25¢50¢$1$2½ - $5 - $201875
 - 10¢ - 25¢50¢$1/Au
$1/Ag
$2½$3$5$10$201874
5¢/Ag
5¢/CuNi
10¢
10¢/↔
 - 25¢
25¢/↔
50¢
50¢/↔
$1/Au
$1/Ag
$1/AgT
$2½ - $5$10$201873
5¢/Ag
5¢/CuNi
10¢ - 25¢50¢$1/Au
$1/Ag
$2½$3$5$10$201872
5¢/Ag
5¢/CuNi
10¢ - 25¢50¢$1/Au
$1/Ag
$2½$3$5$10$201871
5¢/Ag
5¢/CuNi
10¢ - 25¢50¢$1/Au
$1/Ag
$2½$3$5$10$201870
5¢/Ag
5¢/CuNi
10¢ - 25¢50¢$1/Au
$1/Ag
$2½$3$5$10$201869
5¢/Ag
5¢/CuNi
10¢ - 25¢50¢$1/Au
$1/Ag
$2½$3$5$10$201868
5¢/Ag
5¢/CuNi
5¢/CuNi↠
10¢ - 25¢50¢$1/Au
$1/Ag
$2½$3$5$10$201867
5¢/Ag
5¢/CuNi
10¢ - 25¢50¢$1/Au
$1/Ag
$2½$3$5/God
$5
$10
$10/God
$201866
10¢ - 25¢50¢$1/Au
$1/Ag
$2½$3$5$10$201865
1¢/Br
1¢/CuNi
 - 10¢ - 25¢50¢$1/Au
$1/Ag
 - $3$5$10$201864
 -  - 10¢ - 25¢50¢$1/Au
$1/Ag
$2½$3$5$10$201863
 - 10¢ - 25¢50¢$1/Au
$1/Ag
$2½$3$5$10$201862
 - 10¢ - 25¢50¢$1/Au
$1/Ag
$2½$3$5$10$201861
 - 10¢ - 25¢50¢$1/Au
$1/Ag
$2½$3$5$10$201860
 -  -  -  - 25¢50¢$1/Au
$1/Ag
$2½$3$5$10$201859
Νομισματικό Σύστημα: 1 Δολάριο = 100 Σέντ
 - 1 Σέντ
 - 2 Σέντς
 - 3 Σεντ
 - 5 Σέντς
20¢ - 20 Σέντς
 - ½ Ντάιμ
10¢ - 1 Ντάιμ
25¢ - ¼ Δολάριο
50¢ - ½ Δολάριο
$1 - 1 Δολάριο
$2½ - 2½ Δολλάρια
$3 - 3 Δολάρια
$5 - 5 Δολάρια
$10 - 10 Δολάρια
$20 - 20 Δολάρια
uCoin